bovenfoto

Stichting M.E.E.R.Groen heeft sinds vorig jaar een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een instelling die deze status heeft is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI's aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Om te voldoen aan de regels die aan een ANBI worden gesteld moeten wij de volgende gegevens publiek toegankelijk maken:

STICHTING M.E.E.R.GROEN

850947480

Wieger Bruinlaan 7
2132AX Hoofddorp

De doelstelling van Stichting M.E.E.R.Groen staat in haar naam namelijk het creëren van Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die met actieve burgerparticipatie te bereiken zijn.

Elk jaar verdubbelen in participerende vrijwilligers ( in 2008 60 en in 2013 1200, en in areaal in ecologisch beheer; in 2008 1 ha en in 2013 90 ha. En daarmee creëren van maatschappelijk draagvlak voor maatschappelijke duurzaamheid voor het inrichten van de samenleving in evenwicht met de draagkracht van het omringende ecosysteem.

  • Ton Belderok
  • Roel Cremer
  • Ton van Oostwaard
  • Bob Klaasen
  • Franke van der Laan
  • Sytske Seetz

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Er is een staf van een directeur met een team van mensen die groepen vrijwilligers kunnen begeleiden. Zij worden betaald op basis van gewerkte uren voor zover er financiële ruimte is.