bovenfoto

NLDoet projecten 15 & 16 maart 2019

Stichting MEERGroen draait om burgerparticipatie in ecologisch beheer. NLdoet is voor ons een belangrijke manier om met nieuwe mensen en bedrijven in contact te komen. Dat heeft een tweeledig doel: zowel met NLDoet willen we met zoveel mogelijk mensen werken, maar MEERGroen werk jaarrond in wel 30 projecten. Dus we willen via NLDoet in contact komen met mensen die vaker willen komen en mensen die die op andere dagen dan NLDoet willenkomen werken. Eigenlijk hebben we bijna liever dat er op ander dagen gewerkt wordt, want met NLDoet zijn er altijd al veel mensen actief. Zulke afsprakenkunnen bilateraal met de coördinator gemaakt worden via 06-48226490 of info@stichtingmeergroen.nl.

Aan de volgende 16 MEERGroen projecten kunt u op 15 en 16 maart 2019 meedoen (voor meer info zie op de NLdoet site via de link)
Voor alle projecten geldt: of op geven via de NLdoet website (zie de links onderstaand) of via direct contact met de coördinator.

Heemstede

 1. 1: Natuurspeelplaats Meermond
  Vrijdag 15 maart (en elke vrijdag om de 14 dagen)
 2. 2: Landgoed Groenendaal Heemstede
  Vrijdag 15 (en elke vrijdag om de 14 dagen)
 3. 3: Landgoed Groenendaal Heemstede
  Zaterdag 16 maart(en elke vrijdag om de 14 dagen)
 4. 4: Het Sorghbosch
  Vrijdag 15 maart: (en spoedig elke zaterdag)
 5. 5: Het Sorghbosch
  Zaterdag 16 maart (en spoedig elke zaterdag)

Haarlemmermeer

 1. 6: Rotsentuin
  Vrijdag 15 maart (en maandagmiddag om de 14 dagen)
 2. 7: Rotsentuin
  Zaterdag 16 maart (en maandagmiddag om de 14 dagen)
 3. 8: Natuurtuin Houtwijkerveld
  Zaterdag 16 maart
 4. 9: Orchideeënweide beheren
  Groene Carre Zuid Zaterdag 16 maart
 5. 10: Groene Weelde Ecologisch beheer
  Vrijdag 15 maart
 6. 11: Voedseltuin Park 2020
  Vrijdag 15 maart (en elke dinsdag- en donderdag middag)
 7. 12: Jansonius Natuur strook: Centrum Hoofddorp
  Vrijdag 15 maart
 8. 13: Jansonius Natuur strook: Centrum Hoofddorp
  Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
 9. 14: IJtocht ecologische zone Floriande en Overbos
  Vrijdag 15 maart (en maandagmiddag om de 14 dagen)
 10. 15: IJtocht ecologische zone Floriande en Overbos
  Zaterdag 16 maart (en maandagmiddag om de 14 dagen)

Aanleg Groene Oase

28 maart t/m 4 april 2017

Op het Raadhuisplein in Hoofddorp lag tot een jaar geleden een skatebaan, die afgekeurd is geworden. De winkeliersvereniging Hoofddorp Centrum heeft deze plek aangegrepen om er een groene speelplek van te maken die het centrum opfleurt.

Ron Blom tuinen heeft aarde gestort en een aantal grote fruitbomen in kisten geplaatst. Op verzoek van de winkeliersvereniging heeft MEERGroen met zijn vrijwilligers de verdere inrichting gedaan en ook wordt er gekeken of we het beheer kunnen gaan doen. Dat heeft tussen 28 maart en 4 april geresulteerd in het planten van ruim 1000 boompjes en fruit stuiken, twee wilgentenen kunstwerken (hut en boot) en het en wilgen tenen maskeren van het hek. Daarnaast ook het plaatsen van 2 insectenhotels, het planten van 400 viooltjes en 200 mediterrane kruiden en alle boomspiegels op het Raadhuisplein met een bijenbloemen-mengsel voorzien. Een en ander, het tot doel om een zo lang mogelijke bloei mogelijk te maken.

Heemstede

Mei, april 2017

Groenendaal

Naast het verwijderen voor namelijk esdoorn zaailingen op inmiddels een ha of 18 hebben we het plan opgevat om de vrij gekomen bodem ruimte aantrekkelijker te maken door het uitplanten van stinzenbollen. De gemeente heeft daarvoor € 5000 ter beschikking gesteld waarvoor 40.000 bolletjes gekocht kond en worden (van 6 soorten). Maar wat je als gemeente niet, en als vrijwilligers organisatie wel kunt doen, is na het bollenseizoen contact op nemen of er geen restpartijen over zijn. Dat viel dit jaar extra mee met maar liefst 200.000 stuks (voor €500) van 25 soorten. Daar zijn we fa Uittenbogaard zeer erkentelijk voor.

Maar daarmee waren de mogelijkheden geenszins uitgeput. Er werden in Aerdenhout namelijk vier nieuwe villa’s in een stinzsentuin gebouwd. En dan blijft er weinig over van die bolletjes. Daarom zijn we (met toestemming van de eigenaar) een bollen red actie begonnen met een school. In twee werkdagen zijn er eerst 60.000 en later 100.000 wilde hyacintenbollen op gegraven en in Groenendaal terecht gekomen. En tussen de bedrijven door ook nog 20.000 daslookjes uit De Heimanshof.


Bijenlint

Op 19 april wordt het Vandalisme bestendige insectenhotel waar een aantal vrijwilligers bijna een jaar aan gebouwd hebben opgeleverd. Het moet komen staan bij enkele bloemen weide naast het Oude Slot in Heemstede. Het weegt ca 2500 kg omdat het massief is gemaakt en vol gestort is met beton.

Op die dag (eigenlijk 22 april) is het namelijk Earth Day, dan wordt er landelijk extra aandacht aan bijen en bijenlinten gegeven, maar dan zijn er geen scholen actief. Bij ons insectenhotel leggen we die dag een bloemenweide aan van 700 m2 met de Valkenburg school, die ons al vaker geholpen heeft. Helaas bleek dat er voor dit hotel een bouwvergunning aangevraagd moet worden (niet voor de 10 andere vandalisme bestendige hotel s die we elders geplaatst hebben…) dus het hotel wordt wel getoond, maar pas na afloop van de procedure geplaatst.

'Bomen om bij weg te dromen'

14 fiets- en wandelroutes langs monumentale en bijzondere bomen

Op dinsdag 10 maart 2015 presenteert de stichting M.E.E.RGroen 14 fiets- en wandelroutes en een informatief boekje over monumentale en bijzondere bomen in de Haarlemmermeer. Het zijn 'Bomen om bij weg te dromen'. Het eerste exemplaar zal door Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, overhandigd worden aan de eigenaren van de oudste bomen in de Haarlemmermeer.
Het gaat om bomen die ouder zijn dan 160 jaar, dus van voor de drooglegging van de polder. Hoe dat kan, wordt tijdens de presentatie uitgelegd. Ook belangstellenden en andere eigenaren van bomen op de routes zijn van harte welkom en kunnen een exemplaar van de route waarin hun boom is op genomen tegemoet zien.

omslag bomenboek

'Bomen om bij weg te dromen' is het resultaat van vier jaar research door Franke van der Laan en Ans Röling. Zij doorkruisten de hele polder, spraken met eigenaren over de historie van de boom en zijn omgeving en legden de bomen op foto vast. Met deze educatieve uitgave willen zij de kracht, schoonheid, de ecologische waarde en de economische waarde van oude bomen onder de aandacht brengen en bewoners verbinden met hun leefomgeving.

De routes zijn vanaf medio maart als set van 14 met boekje en als losse routes te koop bij boekhandel Stevens in Hoofddorp en bij De Heimanshof.

'Bomen om bij weg te dromen' is een project van stichting M.E.E.RGroen in samenwerking met De Heimanshof.

 

Locatie presentatie: restaurant Hoofdvaartkerk,
Hoofdweg 774 te Hoofddorp.
Datum: dinsdag 10 maart 2015
Ontvangst: 16.00 uur
Start programma: 16.30 uur
Eindtijd: 17.15 uur

 

Lees meer over de routes die in het boekje zijn opgenomen. U kunt ze op deze site downloaden.