Flora en Fauna Column

Sinds april 2006 is er elke week de natuurcolumn ‘Ontdek de Flora en Fauna van de Haarlemmermeer’ verschenen in de Hoofddorpse Courant.
Deze column heeft ten doel belangstelling voor de verrassende verscheidenheid van planten en dieren in onze leefomgeving te wekken.

Sleedoorn

Niet voor alle planten is het vreemde weer van 2006 slecht geweest (resp. een koud voorjaar, daarna heet en droog en vervolgens kletsnat in augustus). De peren- en appeloogst is dit jaar bijzonder groot. Ook een inheemse struik, de sleedoorn, buigt dit jaar bijna door van zijn vracht aan diepblauwe pruimpjes. Ze zien er verleidelijk …

Sleedoorn Lees verder »

IJsvogel

De ijsvogel staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland. Tussen 1995 en 2002 schommelde hun aantal in ons land tussen 30-70 broedpaar (1997) en 650-700 broedpaar (2002). Anders dan zijn naam doet vermoeden, moet de ijsvogel niets van strenge winters hebben. Bij strenge vorst hebben ze het als standvogel zwaar. …

IJsvogel Lees verder »

Krooneend

Krooneenden en vooral de mannetjes, zijn bijzonder mooie bijna tropisch aandoende vogels in meren en plassen met een riet- of kruidenrijke oever. Een rijke onderwatervegetatie, liefst van kranswieren, is een vereiste, omdat deze planten de hoofdmoot van het menu uitmaken. Dierlijk voedsel als slakjes en insecten vormt slechts een aanvulling hierop. Bijzonder Het voedsel van …

Krooneend Lees verder »

Houtsnip

De houtsnip is een bosvogel van ongeveer 35 cm lang. Het is een schuwe vogel, die erg goed gecamoufleerd is. Hij leeft van wormen, larven en insecten, die hij vindt door met zijn lange snavel in de grond te boren. Hij is vooral bekend door zijn intrigerende baltsvlucht. Het mannetje vliegt daarbij met snelle, schokkerige …

Houtsnip Lees verder »

Dwergvleermuizen

Als je in de bebouwde kom een klein vleermuisje ziet vliegen, is dat meestal een gewone dwergvleermuis. Deze beestjes zijn zo klein dat ze via luchtspleten in spouwmuren kunnen komen. Daardoor zijn zelfs nieuwbouwwoningen voor hen geschikte plaatsen om een kolonie te stichten. Naast de gewone dwergvleermuis komt ook de ruige dwergvleermuis voor. Deze is …

Dwergvleermuizen Lees verder »

Paddestoelen

Dankzij de natte warme omstandigheden van deze nazomer belooft het een goed paddestoelenjaar te worden. De meeste paddestoelen vind je in oude bossen en landgoederen. Toch hoef je de Haarlemmermeer niet uit om bijzondere paddestoelen te vinden. Dankzij het speciale beheer, waarmee een groot aantal verschillende landschapstypen wordt ingericht en onderhouden, vinden een groot aantal …

Paddestoelen Lees verder »

Zandhagedis

De zandhagedis kwam vroeger algemeen voor in de Hollandse duingebieden, op enkele eilanden en in andere heidegebieden, maar is sterk achteruitgegaan als gevolg van de vergrassing (door stikstof uit de lucht). De warme zomers van de afgelopen tijd en beheersmaatregelen om duinen en heide te laten stuiven hebben voor enig herstel gezorgd. Een volwassen hagedis …

Zandhagedis Lees verder »