bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Nieuwe bewonersgroepen, 11 nov 2018

 

Natuurwerkdag Afgelopen week was het natuurwerkdag waar naast losse mensen ook een Rotary, De GreenTeens en een scouting groep aan meewerkten. Het werk aan de te knotten wilgen en het fatsoeneren van het wilgentenenlabyrint werd later in de week voortgezet door groepen stagiaires van de Linieschool en het Wellant college, net als het van riet ontdoen van een moeras, en hilariteit, het wieden van bloemenweides het uitsteken van bramen en maaien en hooien

Bewonersgroepen

Deze week hielden we ook een bewonersbijeenkomst voor de nieuwe projecten in de Jansonius natuurstrook, Houtwijkerveld en

het Stenenveld ( Bornholm). Daar kwamen ca 15 mensen op af en zowel een groep uit Houtwijkerveld als rond het Jansoniusterrein wilde mee helpen met het beheer. Met beide groepen zijn inmiddels 3 werkdagen afgesproken, waarvan die van het Jansonius terrein al 2 dagen daarna was.

Meermond

In Meermond was er de vrijdag een record opkomst van 34 mensen , waarmee een enorme hoeveelheid werk kon worden verzet.

Heading : Boek:

Het boek met de filosofie van stichting MEERGroen is na 2 maanden intensief vormgevingswerk klaar voor de proefdruk en kwam vlotjes door de laatste revisie. Eind november is het gedrukt. Nu de marketingaanpak nog

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

4 nov 2018Natuurwerkdag-week

Natuurwerkdag

De cyclus van de natuur gaat altijd door, dus wij ook.

Deze week stond o.a. in het teken van de nationale natuu werk dag. Wij gebruiken die nationale PR om met nieuwe mensen in contact te komen. Want bij MEERGroen is elke dag van het jaar eigenlijk al natuurwerkdag en NLDoet tegelijk. Op zondag 28 oktober trapten de GreenTeens van De Heimanshof af met 13 mensen in Groenendaal.

Op zaterdag 3 november zelf deden de Scouts van de Internationale School in Amstelveen een duit in het zakje op Park 2020 (Voedseltuin) en de Rotary Heemstede op Meermond. Op 3 november dit jaar was het eens een keer prachtig zonnig weer; Er werd zelfs in overhemd

wilgen geknot en een wilgen tenenlabyrint op geknapt. Meestal is het op die dag 3 graden en miezerig.

Boek

Andere werkzaamheden deze week betroffen het boek met de filosofie van MEERGroen waar hard aan gewerkt werkt door de vorm gever en waar ook een marketing strategie voor komen om te zorgen dat het op de nationale agenda komt, maar niet zodat we er aan ten onder gaan.

Appeltjes van Oranje

Het Oranje fonds zet in 2019 vrijwilligers organisaties in het zonnetje met een unieke of speciale aanpak. Daar vallen we zeker onder, maar om dat op de kaart te zetten moeten we een heel circuit van formulieren, vlogs, pitches en verkiezingen door, waar deze week een eerste start voor gemaakt is.

27 okt 2018Bloemenweides klaar en Slangen

bloemenweides

Ook deze week waren we druk met het op orde brengen van de 14 ha openbaar groen van de gemeente Haarlemmermeer. De akkerkruiden velden staan er ondanks het feit dat we pas 3 weken te laat konden zaaien, subliem bij, dankzij het extreem warme weer in oktober. De bloemrijke graslanden zijn daarna gemaaid en gehooid. Wij zouden met de hand de moeilijke hoekjes doen zoals steile hellingen waar een tractor niet kan komen, maar dat viel nogal tegen. Toen we 100 van de 2500 m hadden gedaan, hadden we al een kar van 600 kilo hooi. Dus er gaat alsnog een andere tractor langs, die wel schuiner kan.

Natuurwerkdag

En verder is het constant lobbyen om bewoners in de benen te krijgen: persberichten sturen, brieven via de gemeente en zelf in de bus doen, een radioavond op Meerradio, Het houdt ons wel ‘van de straat’. En de natuurwerkdag op 3 november komt er aan en werpt zijn schaduwen vooruit met 7 projecten tegelijk: 3 in Heemstede: Sorghbosch, Groenendaal en Meermond en 4 in Haarlemmermeer, Groene Carre, Groene weelde , Houtwijkerveld

en het Stenenveld.

Ringslangen

Slangen roepen onterecht allerlei aversie gevoelens op bij veel mensen. Dat is zeker bij ringslangen die alleen van kikkers en muisjes leven, totaal onterecht. Zij leven in en bij water in een gebied waar het al niet zo warm is. Voor het uitbroeden van hun eieren kunnen ze niet vertrouwen op de zon. Daarom hebben zij een unieke manier ontwikkeld om die eieren in rottende plantenhopen te leggen. Zoals met veel bijzonder dieren ( ijsvogels, roofvogels, etc) zijn er natuurliefhebbers die die slangen een handje helpen. In april maken zij extra grote broeihopen. Die worden eerst 60- 70 graden en tegen de tijd dat er eieren gelegd worden in juni zijn ze afgekoeld tot 30-40 graden. Na 4-6 weken komen de eieren uit. En in oktober als de slangen als weer in winterslaap gaan, gaan die werkgroepen kijken wat het broedsucces is. Wij gingen deze week mee met de Waterlandgroep die 30 hopen had gemaakt. Vorig jaar hadden ze 1400 eitjes geteld en dit jaar was weer een topjaar met 2200 eitjes. Soms zelfs 700 stuks in 1 hoop van 10- 20 verschillende vrouwtjes. Leuk en informatief om te doen. Een paar van de eieren waren niet uit gekomen en daarin zaten de jonkies nog. En in de middag toen het weer opwarmde, troffen we 4 slangen aan waar van er 1 zich liet vangen.

20 okt 2018Top week

Van begin tot einde was deze week een topweek.

Het beheer van bloemenweides aan de Ijtocht naderde zijn voltooiing met (door het mooie weer) emassale kieming van de eigenlijk te laat gezaaide akkerkruiden (ca 2000 kiemplanten per m2!) en het afvoerenvan 17 ton gras van de bloeemrijke grasanden en orchideeenweides. In eerste instantie lagen de gemaaide velden er nag niet optimaal bij, maar er was nog budget voor een snelle nazoreg ronde met klepelmachine die ook de restjes ook meteen opzoog en afvoerde. Nu is het picoc bello zoals we onze voorbeeldvelden willen hebben. Wat er nog wel ligt is voor enige tienduiznden euros′s aan achterstallig beheer. Daarover hebben we met de gmeente Haarlemmermeer overlegd. En hopelijk komt daar

ook ruimte voor.

Op woensdag vierden we het 5 jarg bestaan van MEERGroen in Heemstede met een dineetj op het raadhuis met de nieuwe wethouder en haar ambtanaren. Fijn te merken dat er zoveel waardering is. Nu nog de budgetten om een lokale of regionale coordinator aan te stellen zodat niet alles afhankelijk is van 1 persoon.

In Park 2020 en Meermond werden weer bergen werk verzet met een steeds groeiende ploeg mensen.

En op zaterdag werd de week afgesloten met een zeer geslaagde actie om te leren hoe ringslangen beheer geoptimaliseerd kan worden in samenwerking met de ringslangen werkgroep Waterland. Maar liefst 2200 eitjes kwamen er uit 30 broeihopen te voorschijn. Weer een topjaar na het record van vorig jaar van 1400 stuks.. en leerzaam en leuk om te doen

13 okt 2018Slechtvalk en bloemenweides

Slechtvalk

De mooiste natuur ervaring deze week was het plaatsen van een slechtvalken nestkast op het Novotel bij station Hoofddorp nadat er weken lang een slechtvalkenpaartje met jongen had verbleven. Hopelijk gaan ze er broeden.

Bloemenweiedes Hoofddorp

Tijdens prachtig nazomer weer waren er deze week drukke werkzaamheden aan onze nieuwe bloemenweides. De 2.5 ha akkerkruiden in Hoofddorp kiemen al volop en nu was de 6 ha bloemrijkgrasland aan de beurt om gemaaid en gehooid te worden. Ter gelegenheid daarvan werden we door Stichting Meerwind beloond met een steuntje in de rug. We kregen €6000 van de inkomsten van hun windmolens als aanvulling op het magere budget dat er voor groenbeheer vanuit de gemeente beschikbaar is. Daarmee kunnen we een deel van het achterstallig beheer zoals het voor €3000 zaad op nieuw inzaaien van bloemenweides en €12.000 kosten voor het verwijderen

van boomstronken en rietzodes dekken. Het geeft een super gevoel op deze manier gesteund te worden. Verder waren we de hele week druk om 6 ha bloemenweides te maaien en te hooien in de vorm van hooibalen die we proberen te verkopen ipv ( betaald) te storten.

boek

Een gemotiveerde vorm geefster kwam na 2 jaar weer op mijn. En in de week dat de klimaatproblematiek niet uit het nieuws weg te branden was kwam er schot in het uit geven van m’n boek: “In oorlog met onze leefomgeving”. We gaan er voor zorgen dat deze begin december in de winkel ligt, zodat dit boek onder elke kerstboom kan komen te liggen! Zo geven we elkaar een cadeautje voor de toekomst.

Ook meer bloemenweides in Heemstede

En als kers op de taart kregen we 1,4 ha bloemenweides in Heemstede erbij in beheer, die we vrijdag 12 inzaaiden: de Vrijheidsdreef , ruim 1 ha, Kohnstamlaan 3000m2 en op de Ringvaartdijk bij de brug van Cruquius

6 okt 2018Nazomer

Met zo nu een dag regen blijft het maar mooi weer.

Toch worden de nachten kouder en veel planten geven het een beetje op.Vooral de bonen en de pompoenen en courgettes. Dat zijn echte zomerplanten. Maar voor winterwortels, boerenkool,bieten ne spruiten is het nog prima weer.Die groeien als kool. Wel zijn met hetmooie weer nog veel koolwitjes actief en als je niet op past zitten de koolplanten vol met koolrupsen (en blijven er alleen bladnerven over) . Maar 2x inde week rupsen rapen is ruim voldoende als biologische bestrijding. Alleen de meeste mensen komen daar niet aan toe, Ik

heb 200 rupsen in een plastic bak met gaas erover gedaan en kinderen een schatting laten maken hoeveel vlinders er uit die rupsen gaan komen. De meest mensen hebbenm geen idee dat er in de natuur permanent een stijd op leven en dood wordt uitgevoerd.De meeste schattingen lagen daarom tussen 60 en 90 %. Ik heb als laatste 5 % opgegeven, want verreweg de meeste rupsen eten aan de voorkant kool op en worden van binnen opgegeeten door larfjes van sluipwepsen. Ze hebben er blijkbaar weinig last van,want ze stoppen pas met eten als hun hart en hersens als laatste aan de beurt zijn en dan knappen ze uti elkaar in 20-50 coconnetjes van sluipwespen.

29 sep 2018Nog meer bloemenweides

De paddenstoelentijd is weer aan gebroken. In Groenendaal vonden we duivelseieren en de grote stinkstammen die daaruit te voor schijnkomen (In 3 uur tijd!).Ook herfsttijloos bloeit. Dit is een van de giftigste soorten van Europa, maar dankzij zijn gif is onze voedselproductie wel 100.000 of een miljoen keer hoger geworden! Dat komt omdat een stofje uit deze plant bij celdeling de chromosomen door de war gooit, waarbij verreweg de meeste planten afsterven. Maar af en toe is er 1 waar er niet 2 chromosomen maar 4 blijven zitten. En zo’n plant wordt groter dan z’n ouders. Zo zijn supermarktaardbeien uit bosaardbeitjes gekweekt maar ook pompoenen, courgettes, augurken, komkommers en kolen. Oftewel alle voedingsproducten zijn op deze manier ‘aangepast’.

Vorige week hebben we met de hulp van een tractor 2.5 ha akkerkruidenvelden in ere gesteld in de wijken Floriande, Overbos, Bornholm , Het Odue Buurtje en Houtwijkerveld in Hoofddorp. Dat vereiste eerst maaien en hooien. Deze week volgde daarop

frezen (rul maken) en inzaaien. Als laatste wordt zaad van klaprozen, korenbloemen en 20 andere soorten plus granen ingebracht voor een optimale bloei in 2019. De verrassing van deze week dat ook de gemeente Heemstede onze aanpak ging waarderen.Waar daarnormaliter in april bloemenw eiodes worden gemaakt, gaven ze os nu de gelegen heid eom ook daar 1.5 ha in te richten. Naast de halve ha in Meermond krijgen we nu ook de Vrijheidsdreef, Kohnstamlaan en een strook bij de Ringvaaart van samen 1.5 ha in beheer. Het wat beter geweest eind augsutuis en de eerst helfst september, maar met een niet te koud najaar komenook deze zaden nog voor de vorst tot ontwikkeling zodat het volgende jaar super bloeit.

Al met al gaat er deze peirode voor €3700 aan zaad de grond in, waar we volgend jaar €25.000 van willen oogsten (terwijl er genoeg valt om zich zelf door te zaaien. Dan is groen geen kostenpost meer , maar een verdien model, zeker als we eind augusutus ook het groenniet als betaald afval gaan afvoeren, maarook balenhooi gaan maken die verkoopbaar zijn.

22 sep 2018Bloemenweides maken

Bloemenweides

Na de droge zomer is nu het gewone Hollandse nazomer weer aan de gang. De grond is nog niet kleddernat zoals meestal, maar toch is er genoeg vocht voor alles wat groeit. In ons werk worden we voortgedreven door de jaarcyclus en als we dan ook nog 14 ha extra terrein in beheer krijgen in de Ijtochtzone, Houtwijkerveld, Jansoniushof en het stenenveld wordt het flink druk. De eerste prioriteit voor 15 september is om de akkerkruidenvelden op orde te krijgen. Dat vereist maaien, hooien en frezen zodat de zaden van gewenste kruiden bv klaprozen, kunnen kiemen en als bladrozet de winter door kunnen komen (zonder dat ze door de graszode weggedrukt worden). Dus er wordt hard gewerkt in Meermond (4000 m2), Houtwijkerveld( 4000 m2), Jansoniushof ( 2500m2) en de Ijtocht zone (25.000 m2). Een manier om de kosten te drukken is de zaden van deze gebieden te verzamelen voor verkoop. Dat doen we samen met het bedrijf Biodivers die ook de zaden levert die nodig zijn om de bloei na 2 jaar van verwaarlozing weer op (inspirerend en oogstbaar) niveau te krijgen. Omdat het contract met de gmeente pas op 1 september inging, was het logistiek beste wel een klus om van de 14 ha rond 15 setember al 4 ha op orde te hebben voor akkerkruiden. Dank zij een bevriende aannemer is dat wel gelukt. In het contract wordt uit gegaan van de afvoer van het maaisel tegen (forse) betaling. Wij vinden echter dat dat weggegooid geld is en dat past niet binnen ons ecologisch-circulaire

gedachtengoed. Daarom was het een uitkomst dat we een manier gevonden hebben om het hooi nuttig te maken bij paarden- en zelfs koeienhouders. Paarden mogen sowieso geen vers groen, want ze krijgend aarvan koliek en ook koeien zijn permanent aan de diarree door het ′hoogwaardige′ voer dat ze krijgen. Het bij voeren van ruw hooi is daarom heel goed voor hun darmstelsel. Dus alle hooi dat we droog tot balen hebben kunnen verwerken wordt op deze manier ten nutte gemaakt.

Burendagen

21 tm 23 september zijn ook de nationale burendagen. We doen daar als MEERGroen ook intensief aan mee om de buren van onze projecten bij ons werk te betrekken. Vrijdag 21 kwam de nieuwe wethouder van Heemstede op kennismakingbezoek en ook de Molenwerfschool die de boomgaard op Meermond heeft geadopteerd vierde met ons hun oogstfeest. In maart verzorgen de kids de fruitbomen met mest (ieeeuw!!!) en ze snoeien de bomen om het effect daarvan in september te smaken met appeltaart en appelmoes. Maar liefst 100 kilo appels gingen er die dag doorheen met 60 kinderen en 25 vrijwilligers. En het aantal kidneren dat een appel behoorlijk kan schillen ging die dag omhoog van 5 naar 15 ( van de 60…) Op dezelfde dag vanaf 4 uur nodigden we onze Park 2020-buren uit om courgettesoep te proeven uit de voedseltuin.

Op zaterdag 22 was het tijd voor een insectenhotelworkshop met ′Het Oude Buurtje′en op zondag 23 voor een oogstfeest in Houtwijkerveld.

2 sep 2018Drukke week

De droogte is weer grotendeels voorbij en we zitten weer volop in Hollands zomer weer. En in natuurbeheer drijft de ecologische cyclus het werk altijd voort. De periode rond 1 september dicteert dat de bloemenweides, waarvan het zaad inmiddels gerijpt en afgevallen is , gemaaid en gehooid worden. Dat proces is overal in onze projecten aan de gang: zoals in Meermond waar we na 3 weken maaien en hooien nu de grond rul gefreesd hebben, zodat de mooi bloeiende akkerkruiden kunnen kiemen op het vocht en de warmte die er nu nog is. Dan kunnen ze als flinke kiemplanten de winter door komen en van mei tot september weer volop bloeien. Extra veel aandacht krijgt de 14 ha die we in de gemeente Haarlemmermeer nu eindelijk na 1 september zelf in beheer hebben gekregen op het Jansoniusterrein, Houtwijkerveld, het Stenenveld bij de brandweer en in de Ijtochtzone in FLoriande en Overbos.

Maar

er waren natuurlijk ook talloze andere activiteiten: Zo zaten we op 27 -8 in Utrecht voor een insectenhotel workshop.In een middag waren er door 10 leraren van het Christelijk Gymnasum Utrecht een groot insectenhtoesl voro school te maken en een stuk op 8 kleine voro eiegn tuinen. Wie weet wat er uit zo′n actie in de toekomst nog voort kan komen.

En als grote PR actie van ons "Voedsel tuin′concept heb ik m′n verjaardag als een open dag op Park 2020 gevierd op 28-8. Daar was goed te zien waar een beetje duurzaam beheer (met name compost, voldoende regenwater en eenbeetje kennis) kanopleveren. De hele middag werd er geoogst en gekookt samen met de koks van Park cafe Groen en vanaf 6 uur tot bijna middernacht werd er gegeten, al of niet bij het kampvuur.

Op 30 -8 zaten we weer in Utrecht bij jet Oranjefonds om te praten over samenwerking

26 aug 20187 jarig bestaan MEERGroen

Droogte:zegen of vloek?

Afgelopen week kwamen we uit de droogte en de warmte weer in het reguliere Hollandse ′zomer′weer tercht.Dat was hard nodig met 200 of 300 mm neerslag tekort. Voor veel gewassen als aardappels kwam de regen te laat. Ook voor veel dieren. In een van onze terreinen in de Haarlemmermeer vond ik de afgelopen weken wel 10 dode mollen. Hoogst waarschijnlijk omgekomen omdat de grond te hard en te droog was om voldoende wormen te kunnen vangen.

Maar er waren ook positieve resultaten: in tereinen waar voldoende water was, groeide bv groente als nooit tevoren. Zo konden we van 1 pompoenplant een exemplaar van 70 en 1 van 40 kilo oogsten deze week. Meestal blijft de opbrengs in Nederland

bij 40 kilo en 25 kilo hangen.

7 jarig bestaan

In het kader van duurzaamheid promotie was het een goede week. De open(verjaar)dag op Park2020 op 28 augustus stond prominent op de voorpagina van het Haarlemmermeers Nieuwsblad aangekondigd en daar kwamen vee reacties op.

Het MEERGroen bestuur werd in deze week dat we ons 7-jarig bestaan vierden aangevuld met een nieuw bestuurslid: Bob Klaasen. Dat is hard nodig gezien de hoeveeelheid overleg dat nodig is om ons gedachtengoed ingang te doen vinden. En ook een andere slepende zaak werd na 7 jaar geregeld. Franke van der Laan die het leeuwendeel van het werk voor MEERGren doet, bestond al die tijd formeel niet. Dat is op 23-8 gecorrigeerd door hem als directuer/bestuurder in het bestuur op te nemen.

18 aug 2018Reuzenpompoen

Ongeveer een week geleden is er een omslag in het weer gekomen, waarmee de ergste warmte en droogte voorbij lijkt. In de ochtend begint het zelfs al een beetje herfstig te voelen, maar dat is na 9 uur weg. Die warmte heeft nadelen, maar ook voordelen. Zo zijn er alarmerende berichten dat er nauwelijks jongen van everzwijnen en dassen groot worden. Zelf heb ik dat ook kunnen constateren aan het grote aantal van aantal dode molletjes die ik bovengronds vond: allermaal sterk vermagerd. Door de droogte is de Haarlemmermeerse klei keihard geworden en zijnde wormen diep weg gedoken. Als ze het

100 gram wormen aan energie kost om 50 gram te vinden is het na een week of 8 wel afgelopen. Waarschijnlijk is het ware aan tal dode mollen nog veel groter omdat er natuurlijk veel dieren niet gevonden worden of ondergronds overleden zijn

Maar zogezegd zijn er ook voordelen, met water beschikbaar groeit alles enorm veel sneller. Zo hebben we dit jaar voor het eerst een reuzen pompoen van tegen de 100 kilo weten te produceren en waren courgettes en bonen na resp. 4 weken en 6 weken al volwassen en in productie terwijl dat normaliter in mei en juni wel 2 maanden of langer duurt.