bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

MEErgroen filosofie in boekvorm uit, 8 dec 2018

 

We lijken echt met een eindejaars spurt bezig te zijn. Naast de drukte om de nieuwe Hoofddorp projecten een goede stat te geven , houdt de crowdfunding actie ons flink bezig, is na 10 jaar schrijven en feed back vragen deze week het boek met onze werk filosofie in druk verschenen en aan het einde van de week kwam er ook nog reuring over dode aanplant in Park 21 boven drijven. En om al dat nieuws in goed banen te kanaliseren verscheen er uit het niets een aantal reddende engelen die zomaar een nieuwsbrief en een sociale media strategie en campagne uit de grond stampten! Die engelen mogen hier zeker bij naam genoemd worden: Gunbritt Genuit ( vormgeving boeken LinkedIn in) en Nanda Verbeek (persberichten, nieuwsbrief en twitter)

Boek Code Rood: in Oorlog met onze leefomgeving

Het indruk verschijnen van dit boek na 10 jaar voorbereiding was de belangrijkste gebeurtenis van deze week. Dit boek is bedoeld om de drijfveren en aanpak van MEERGroen , die ca 2.5 uur neemt om goed uit te leggen voor belangstellenden inzichtelijk maakt en hopelijk ook leidt tot een draagvlak om de MEErgroen aanpak landelijk uit te rollen. Maar de boeken handel en landelijke media en politiek zitten nog niet standaard in onze werkwijze. Dus het kostte vel tijd en energie ( tot nu toe zonder resultaat) om het boek op de landelijke agenda te zetten.

Crowdfunding voor natuur

Deze week zakten van plaats 2 naar plaats 3 van 4 projecten die mee mogen dingen voor de €10.000 bonus van de Provincie. Maar het bleek toch genoeg om in aanmerking te komen voor de pitch op het Groen Kapitaal Congres in Heiloo de 14e december.

Nieuwsbrief

Na het uitspitten van 4000 email contacten bleven er 1400 over, die uit genodigd werden om in te schrijven voor een MEERgroen Nieuwsbrief ( 1-4x per jaar). Bijna 200 daarvan reageerden en ontvingen de eerste deze week. Deze nieuwsbrief gaf een korte beschrijving van wie we zijn, ging over Code Rood en de Crowdfunding en de regel matige blogs, columns en vlogs. Vast onderwerp wordt elke keer de beschrijving van een project: Deze eerste keer het Pop up parkje op het Raadhuisplein Hoofddorp. De volgende nieuwsbrief wordt volgend jaar en zal ws gaan over de model organisatie die we met de gemeente Heemstede in de steigers aan het zetten zijn en die we graag in vele gemeentes willen op zetten.

Park 21

Een raadsdebat ging over de toestand van de bomen van het verzetsbos in Park 21, die met €50.000 opgebracht door de Partij van de Dieren geplant werden in 2013. Geconstateerd werd

deze week dat 50 % van deze bomen. Als de wethouder aangeeft dat dat normaal is, is dat zorgelijkom 3 redenen: 1: in alle grootschalige werkzaamheden wordt de Haarlemmermeerse klei dicht gereden door grote machines en aan de bovenkant netjes gelijk gestreken. Maar het duurt 50 jaar voor wormen en mollen die verdichtingsschade gerestaureerd hebben. 2: Er waren boompjes geplant die vast aan alle NEN- normen voldoen, maar die afkomstig zijn uit ( Brabantse?) kwekerijen en die voelen zich in onze klei niet senang. 3: Het grootste deel van het plantwerk en vervolgbeheer wordt aan bedrijven uit besteed. En bedrijven werken vooral voor de verdienste en meestal zonder eigen gevoel van verantwoordelijkheid . Dus hoognodig vervolgbeheer blijft heel vaak achterwege. Dat zagen we ook op het Pop-up parkje voor het gemeente huis. 2x hebben bedrijven dat ingeplant en pas toen MEERgroen zich er over ontfermde is het een groene oase geworden en blijft het op orde.

Nu we constateren dat 50% van de aanplant niet is aangeslagen ( Dus €25.000 aan klant materiaal en nog veel meer aan arbeidsloon aan kapitaal vernietiging) is het misschien tijd om een aanpak die we al 12 jaar promoten te overwegen: Via MEERgeoen burgerparticipatie lokale boompjes te laten verzamelen door burgers en bedrijven die zich zorgen maken over klimaatverandering maar niet weten wat ze eraan kunnen doen. Met klimaatbossen aanleggen kunnen wij als overheid en burgerparticipatie beweging een beweging creëren die handvaten biedt om wel degelijk wat te doen, om te beginnen in Park 21. Op die manier vangen we 4 vliegen in 1 klap: 1: lokale boompjes slaan beter aan; 2: via burgerparticipatie kan het voor 50% van de reguliere kosten; 3: we initiëren als overheid en maatschappelijke organisatie een beweging waarbij mensen en bedrijven het machteloze gevoel dat ze niets kunnen doen ( en dus maar op vakantie naar verre oorden gaan) tegengaan (met as uit eindelijk doel 500.000 ha aan klimaatbos in heel Nederland )( en de Haarlemmeer als voorbeeld gemeente…?); 4: we creëren betrokkenheid bij Park21; 5: we doen het vervolg beheer zodanig dat de boompjes beter aanslaan.

Alleen al uit de 150 ha terreinen die Stichting MEERgroen beheert, zijn wij instaat om jaarlijks tussen de 100.000 en 200.000 boompjes te oogsten van ca 70-80 soorten ( genoeg voor jaarlijks 10- 20 ha) Dus laat staan wat er te oogsten is uit andere terreinen. Als aanzet en stimulering cadeau hebben we daarom vandaag in een van onze ‘wingewesten’’ (landgoed Groenendaal) ca 1000 boompjes tussen de 1 m en 20m hoog geoogst met grote wortel kluiten, die we gratis ter beschikking stellen aan de gemeente Haarlemmermeer ( meest Beuken) Ze staan ingekuild klaar en kunnen zo opgehaald worden.

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

2 dec 2018Code Rood:In oorlog met onze leefomgeving

Er is altijd veel dynamiek, maar deze week was weer bovengemiddeld. Naast al het gewone werk kwam deze week het boek met met de maatschapppij analyse en korte en lange termijn oplossing van de MEERGroen aanpak en de laatste van 2 korte weken van een crowdfunding actie liep af

Code Rood

Dit boek hheeft 5 hoofdstukken

H1: de expertise van waaruit het geschrevn is; H2: de waarde en hetgevaar van ecologie: H3: De strukturele factoren waarom vrijwel iedereen snapt dat we rechtsaf moeten, maar toch gaan we masaal links af; H 4: een korte termijn oplossing voor de klimaatcrisis (als de voornaamste van veel ecologische crises)om tijd te winnen en H5: een structurele oplossing.

Aan dit boek is 10 jaar gewerkt, sinds het mislukken van de Kopenhagen klimaattop, toen we dachten:Als de politek het niet doet ,moeten we het zelf maar doen.

Dit boek komt binnenkort beschikbaar via boekhandels en bestllen.nl, maar dat is nog niet geregeld.Dus het kan voor €20 (+ 3.30 verzendkospten) besteld worden via info@stichtingmeergroen.nl.

Naast hetuit brnegenis bij de verschijning van een boek het op de markt onder de aandacht brengen bij bv de media ook een flinke klus Het isbn nr is:978-90-903136-3-4

Crowdfundingvoornatuur.nl/meergroen

Deze

actie loopt vanaf 15 november. Op 2 december bepaalt de provincie wie van de 5 deelnemers een bonus krijgt van €10.000. Die kunnen wij hard gebruiken om de 4 nieuwe projecten in Hoofddorp in 4 wijken bij te financieren. Want er is €50.000 nodig om 10-12 jaar achterstallig beheer bij te spijkeren en er is maar €12000 beschikbaar in het beheer budget. De eerste €800 kwam in de eerste week beschikbaar en toen stokte het proces, terwijl er 7500 contacten en een paar persberichten in kranten aan gewijd was. De drukte deze week kwam omdat we het proces omgegegooid hebben naar een andere doelgroep: Manages en kinderboerderijen die als ze doneren korting krijgen op het hooi dat ze in augustus kunnen afnemen.

reguliere werkzaamheden

Het lijkt erop dat veel vergaderinstituties in november haast krijgen. De ene na de andere sessie en werkdiner passeerde de revue deze week. Platform Groen Haarlemmermeer, Recreatieschap Spaarnwoude, wijkvergaderingen, overleg met de gemeente Heemstede en Haarlemmermeer, het kon niet op. En daarnaast werd er nog flink wat werk verzet: De eerste werk dag in de Jansionius natuurstrook met een nieuwe groep, weer 25 mensen in Meermond om bramen uit te steken,wilgen te knotten en te hooien, Park 2020, de tuin van Den Burgh, hooien in FLoriande en het verkennen van een nieuwe terein van 1.5 ha in Cruquius kwam aan bod

24 nov 2018Gevarieeerde top week

Crowdfundingvoornatuur.nl/meeergroen

Deze week ging de crowdfundings actie via de provincie Noord-Holland in de lucht. Er is in een week bijna €900 binnen in een week en daarmee staan we (nu)op de 2e plaats van 5 voor de verdeling van €10.000 bonus van de provincie met als peildatum 2 december. Dat wordt dus nog even spannend. Het geld gaat naar de 4 projecten waar we ca €50.000 nodig hebben om er iets moois en sociaals van te maken en waarvoor we van de landeigenaar €12000 krijgen. Dus hulp is zeker nog welkom.

Boek

De titel van het boek met de MEERGroen filosofie is deze week in druk gegaan en is beschikbaar van af 3 december. De titel is op het laatste moment veranderd in : Code Rood: In oorlog met onze leefomgeving. En het is behoorlijk druk om de bekendmaking, distributie en lancering te organiseren.

Topdag in Groenendaal.

Afgelopen vrijdag braken we het record aan deelnemers van onze eigen groep. Het heeft

even geduurd vanaf juli 2013 toen we met z′n drieen aan het Heemstedeavontuur begonnen. Maar onze reguliere groep (dus niet een school of bedrijf) telde nu 33 deelnemers, mooi verdeeld tussen mannen en vrouwen en jong en oud. Afgelopen woensdag werden we op de vrijwlligers dag van Heemstede in het zonnetje gezet doordat een van onze mensen als flexible vrijwilliger op het podium in het gemeentehuis een bos bloemen mocht ontvangen.

Jansonius

Zaterdag sloten we de week af met de eerste werkdag op de natuurstrook van het Jansonius terrein en niet met 3 maar met 9 mensen. Daarmee konden we meteen flink wat werk verzetten. Maaien, hooien en afvoeren was er nog genoeg. Vooral de siervakken en de volledig met riet dicht gegroeide amfibieenpoel kreeg aandacht. En nu maar hopen dat dit de aandacht van de andere bewoners trekt en dat ze ook (schoorvoetend) mee gaan doen. Want in deze wijk is het nog geen normaal gebruik dat je er samen wat leuks van maakt. Iedereen bleef opvallend in huis en zelfs een vraag over wat en waarom we deden kon er nog niet af van de paar wandelaars, die zich wel buiten waagden.

19 nov 2018Crowdfunding en Code Rood

De afgelopen week werd gedomineerd door 2 zaken, naast hetgewone werk wat gewoondoroging.

Crowdfunding

Natuur en biodiversiteit komen er structureel bekaaid af, zolang ‘groen’ vooral als kostenpost wordt beschouwd en vooral ‘netjes’ moet zijn. Toch zijn er altijd hoopvolle mogelijkheden. Zo stimuleert de Provincie Noord- Holland projecten die biodiversiteit verhogen. De 4 nieuwe projecten van Stichting MEERGroen in de IJtochtzone van Overbos en Floriande, Houtwijkerveld, het Jansonius terrein in het Oude Buurtje en het Stenenveld in Bornholm, allemaal in Hoofddorp, zijn toegelaten tot dit initiatief. Zij maken kans op een premie van €10.000, de hard nodig is om deze 14 ha optimaal tot bloei te brengen, met alle kleine en grotere dieren en mensen die daarvan profiteren en genieten. Maar die premie komt alleen in zicht als er voldoende mensen blijk geven van betrokkenheid en steun door op dit project te stemmen en/of met een crowdfunding bijdrage.

Lees meer hierover op crowdfundingvoornatuur.nl/meergroen en steun dit project. De crowd funding periode loopt van 15 november tm 2 december.

Code Rood

Code Rood is de titel gewordenvan het boek met de maatschappij analyse en aanpak van MEERgroen> De ondertitel is ′In Oorlog met de Leefomgeving geworden′.Dit boke is nu bijen druk klaar om in de Sinterklaas- en Kerst periode een ′kerst overweging′ mee te geven Het voorwoord luidt als volgt:

Franke van der Laan is ecoloog met een lange carrière bij de VN, in het bedrijfsleven

en in natuur- en milieuorganisaties. Als ecoloog is hij een generalist die vakgebied-overstijgend kijkt en werkt. Hij heeft een helicopterview en is een op-en-top systeemdenker. Altijd gespitst op de sterke en zwakke (knel-)punten van complexe systemen. Zijn drive en zijn tomeloze energie ontleent hij aan 2 zaken:

1. Plezier en genieten van groen: elke stap in de natuur levert hem inspirerende ontdekkingen op;

2. Een toenemende zorg over de manier waarop de mens (onnodig) zijn eigen leefomgeving vernietigt door de steeds verder oprukkende verstedelijking, zonder oog voor natuurlijke wetten van ecologisch evenwicht.

Zijn hele leven staat in het teken van het vinden (en toepassen) van ‘handvatten’

waarmee de mensheid een halt kan toeroepen aan de vele ecologische crises

die we over ons hebben afgeroepen. Na de klimaatconferentie in Kopenhagen (2009) die stuk

liep op wie het eerst de beurs zou trekken (en bleek dat de overheden ‘het’ dus niet zouden

gaan doen) besloot hij zijn analyse, drijfveren en oplossingen dan maar zelf te

gaan uitwerken. Het resultaat daarvan is dit boek, dat tegelijkertijd (helaas tenenkrommend)

herkenbaar en hoopvol is. Daarbij volgt hij een weinig gebruikelijke aanpak: hij kiest ervoor om zich te beperken tot de hoofdlijn, en doet uit de doeken wat er rond ecologische crises - zoals het klimaat - speelt en wat er zou moeten veranderen. Hij verliest zich hierbij gelukkig niet in details. Dat verschilt hemelsbreed van de meeste wetenschappelijke verhandelingen die ons trakteren op uitputtende beschrijvingen en vermoeien met duizenden pagina’s tekst en cijfers waarbij vrijwel iedereen direct de rode lijn uit het oog verliest.

Hij slaagt er daarmee in zowel de achterliggende oorzaken en hindernissen als mogelijke oplossingen helder naar voren te brengen. Het is daarom geenszins een defaitistisch boek geworden. Wel haarscherp en to the point. Het drukt ons met de neus op de ecologische feiten. We dienen als mensheid de huidige realiteit onder ogen te komen en eindelijk de urgentie van het klimaatprobleem in te zien. Die urgentie wordt in de meeste studies en technische klimaatoplossingen uit het oog verloren. We zouden nog wel even de tijd hebben; maar zoveel tijd hebben we niet meer…. De aarde geeft ons reeds lange tijd signalen en rode vlaggen af. Het wordt nu eens tijd deze serieus te nemen! Alleen dan kunnen we de strijd voor onze leefomgeving winnen!

Franke biedt met dit boek zowel een ‘sense of urgency’ en kennis van achterliggende ecologische dynamieken (het is al 5 over 12) als een doorwaadbare plaats: een te belopen route uit het moeras van vingerwijzen, wegkijken en verantwoordelijkheden doorschuiven naar latere generaties. Hij komt tot een werkbare en werkzame aanpak richting een duurzame toekomst. Om samen het probleem af te wenden en er iets moois van te maken. Voor de mens, natuur en milieu. Zodat we weer generaties lang kunnen genieten van alle flora en fauna die deze wereld te bieden heeft!

-----

Hoofdstuk 1 geeft een onderbouwing van de aanpak en de ervaring waarop Van der Laan zijn analyse en oplossingen baseert. Hoofdstuk 2 gaat over de aard van ecologische systemen, en wat daarbij de mooie alsook de gevaarlijke kanten zijn die je (als bestuurder en burger) in ’t oog moet hebben. Een eenmaal op hol geslagen ecosysteem is namelijk lastig weer in de hand te krijgen. In hoofdstuk 3 wordt duidelijk waarom we de handschoen niet eerder opgepakt hebben. Er wordt een twintigtal (!) weerstanden en complicerende factoren benoemd, waarmee het duidelijk wordt waarom het klimaatprobleem tot nu toe zo’n taai vraagstuk is. Hoofdstuk 4 en 5 gaan over een respectievelijk ‘korte lange termijn’ oplossing voor het klimaat probleem (en vele andere ecologische problemen) en de meer definitieve oplossing die Van der Laan voorstaat.

Laten we niet langer dansen op de vulkaan..

De mens mag zich weer herinneren en terdege beseffen dat we onderdeel vormen van een levende aarde waar wij als soort afhankelijk van zijn. We mogen dan we aan het hoofd van de ‘food chain’ staan, maar dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid richting volgende generaties.

11 nov 2018Nieuwe bewonersgroepen

Natuurwerkdag Afgelopen week was het natuurwerkdag waar naast losse mensen ook een Rotary, De GreenTeens en een scouting groep aan meewerkten. Het werk aan de te knotten wilgen en het fatsoeneren van het wilgentenenlabyrint werd later in de week voortgezet door groepen stagiaires van de Linieschool en het Wellant college, net als het van riet ontdoen van een moeras, en hilariteit, het wieden van bloemenweides het uitsteken van bramen en maaien en hooien

Bewonersgroepen

Deze week hielden we ook een bewonersbijeenkomst voor de nieuwe projecten in de Jansonius natuurstrook, Houtwijkerveld en

het Stenenveld ( Bornholm). Daar kwamen ca 15 mensen op af en zowel een groep uit Houtwijkerveld als rond het Jansoniusterrein wilde mee helpen met het beheer. Met beide groepen zijn inmiddels 3 werkdagen afgesproken, waarvan die van het Jansonius terrein al 2 dagen daarna was.

Meermond

In Meermond was er de vrijdag een record opkomst van 34 mensen , waarmee een enorme hoeveelheid werk kon worden verzet.

Heading : Boek:

Het boek met de filosofie van stichting MEERGroen is na 2 maanden intensief vormgevingswerk klaar voor de proefdruk en kwam vlotjes door de laatste revisie. Eind november is het gedrukt. Nu de marketingaanpak nog

4 nov 2018Natuurwerkdag-week

Natuurwerkdag

De cyclus van de natuur gaat altijd door, dus wij ook.

Deze week stond o.a. in het teken van de nationale natuu werk dag. Wij gebruiken die nationale PR om met nieuwe mensen in contact te komen. Want bij MEERGroen is elke dag van het jaar eigenlijk al natuurwerkdag en NLDoet tegelijk. Op zondag 28 oktober trapten de GreenTeens van De Heimanshof af met 13 mensen in Groenendaal.

Op zaterdag 3 november zelf deden de Scouts van de Internationale School in Amstelveen een duit in het zakje op Park 2020 (Voedseltuin) en de Rotary Heemstede op Meermond. Op 3 november dit jaar was het eens een keer prachtig zonnig weer; Er werd zelfs in overhemd

wilgen geknot en een wilgen tenenlabyrint op geknapt. Meestal is het op die dag 3 graden en miezerig.

Boek

Andere werkzaamheden deze week betroffen het boek met de filosofie van MEERGroen waar hard aan gewerkt werkt door de vorm gever en waar ook een marketing strategie voor komen om te zorgen dat het op de nationale agenda komt, maar niet zodat we er aan ten onder gaan.

Appeltjes van Oranje

Het Oranje fonds zet in 2019 vrijwilligers organisaties in het zonnetje met een unieke of speciale aanpak. Daar vallen we zeker onder, maar om dat op de kaart te zetten moeten we een heel circuit van formulieren, vlogs, pitches en verkiezingen door, waar deze week een eerste start voor gemaakt is.

27 okt 2018Bloemenweides klaar en Slangen

bloemenweides

Ook deze week waren we druk met het op orde brengen van de 14 ha openbaar groen van de gemeente Haarlemmermeer. De akkerkruiden velden staan er ondanks het feit dat we pas 3 weken te laat konden zaaien, subliem bij, dankzij het extreem warme weer in oktober. De bloemrijke graslanden zijn daarna gemaaid en gehooid. Wij zouden met de hand de moeilijke hoekjes doen zoals steile hellingen waar een tractor niet kan komen, maar dat viel nogal tegen. Toen we 100 van de 2500 m hadden gedaan, hadden we al een kar van 600 kilo hooi. Dus er gaat alsnog een andere tractor langs, die wel schuiner kan.

Natuurwerkdag

En verder is het constant lobbyen om bewoners in de benen te krijgen: persberichten sturen, brieven via de gemeente en zelf in de bus doen, een radioavond op Meerradio, Het houdt ons wel ‘van de straat’. En de natuurwerkdag op 3 november komt er aan en werpt zijn schaduwen vooruit met 7 projecten tegelijk: 3 in Heemstede: Sorghbosch, Groenendaal en Meermond en 4 in Haarlemmermeer, Groene Carre, Groene weelde , Houtwijkerveld

en het Stenenveld.

Ringslangen

Slangen roepen onterecht allerlei aversie gevoelens op bij veel mensen. Dat is zeker bij ringslangen die alleen van kikkers en muisjes leven, totaal onterecht. Zij leven in en bij water in een gebied waar het al niet zo warm is. Voor het uitbroeden van hun eieren kunnen ze niet vertrouwen op de zon. Daarom hebben zij een unieke manier ontwikkeld om die eieren in rottende plantenhopen te leggen. Zoals met veel bijzonder dieren ( ijsvogels, roofvogels, etc) zijn er natuurliefhebbers die die slangen een handje helpen. In april maken zij extra grote broeihopen. Die worden eerst 60- 70 graden en tegen de tijd dat er eieren gelegd worden in juni zijn ze afgekoeld tot 30-40 graden. Na 4-6 weken komen de eieren uit. En in oktober als de slangen als weer in winterslaap gaan, gaan die werkgroepen kijken wat het broedsucces is. Wij gingen deze week mee met de Waterlandgroep die 30 hopen had gemaakt. Vorig jaar hadden ze 1400 eitjes geteld en dit jaar was weer een topjaar met 2200 eitjes. Soms zelfs 700 stuks in 1 hoop van 10- 20 verschillende vrouwtjes. Leuk en informatief om te doen. Een paar van de eieren waren niet uit gekomen en daarin zaten de jonkies nog. En in de middag toen het weer opwarmde, troffen we 4 slangen aan waar van er 1 zich liet vangen.

20 okt 2018Top week

Van begin tot einde was deze week een topweek.

Het beheer van bloemenweides aan de Ijtocht naderde zijn voltooiing met (door het mooie weer) emassale kieming van de eigenlijk te laat gezaaide akkerkruiden (ca 2000 kiemplanten per m2!) en het afvoerenvan 17 ton gras van de bloeemrijke grasanden en orchideeenweides. In eerste instantie lagen de gemaaide velden er nag niet optimaal bij, maar er was nog budget voor een snelle nazoreg ronde met klepelmachine die ook de restjes ook meteen opzoog en afvoerde. Nu is het picoc bello zoals we onze voorbeeldvelden willen hebben. Wat er nog wel ligt is voor enige tienduiznden euros′s aan achterstallig beheer. Daarover hebben we met de gmeente Haarlemmermeer overlegd. En hopelijk komt daar

ook ruimte voor.

Op woensdag vierden we het 5 jarg bestaan van MEERGroen in Heemstede met een dineetj op het raadhuis met de nieuwe wethouder en haar ambtanaren. Fijn te merken dat er zoveel waardering is. Nu nog de budgetten om een lokale of regionale coordinator aan te stellen zodat niet alles afhankelijk is van 1 persoon.

In Park 2020 en Meermond werden weer bergen werk verzet met een steeds groeiende ploeg mensen.

En op zaterdag werd de week afgesloten met een zeer geslaagde actie om te leren hoe ringslangen beheer geoptimaliseerd kan worden in samenwerking met de ringslangen werkgroep Waterland. Maar liefst 2200 eitjes kwamen er uit 30 broeihopen te voorschijn. Weer een topjaar na het record van vorig jaar van 1400 stuks.. en leerzaam en leuk om te doen

13 okt 2018Slechtvalk en bloemenweides

Slechtvalk

De mooiste natuur ervaring deze week was het plaatsen van een slechtvalken nestkast op het Novotel bij station Hoofddorp nadat er weken lang een slechtvalkenpaartje met jongen had verbleven. Hopelijk gaan ze er broeden.

Bloemenweiedes Hoofddorp

Tijdens prachtig nazomer weer waren er deze week drukke werkzaamheden aan onze nieuwe bloemenweides. De 2.5 ha akkerkruiden in Hoofddorp kiemen al volop en nu was de 6 ha bloemrijkgrasland aan de beurt om gemaaid en gehooid te worden. Ter gelegenheid daarvan werden we door Stichting Meerwind beloond met een steuntje in de rug. We kregen €6000 van de inkomsten van hun windmolens als aanvulling op het magere budget dat er voor groenbeheer vanuit de gemeente beschikbaar is. Daarmee kunnen we een deel van het achterstallig beheer zoals het voor €3000 zaad op nieuw inzaaien van bloemenweides en €12.000 kosten voor het verwijderen

van boomstronken en rietzodes dekken. Het geeft een super gevoel op deze manier gesteund te worden. Verder waren we de hele week druk om 6 ha bloemenweides te maaien en te hooien in de vorm van hooibalen die we proberen te verkopen ipv ( betaald) te storten.

boek

Een gemotiveerde vorm geefster kwam na 2 jaar weer op mijn. En in de week dat de klimaatproblematiek niet uit het nieuws weg te branden was kwam er schot in het uit geven van m’n boek: “In oorlog met onze leefomgeving”. We gaan er voor zorgen dat deze begin december in de winkel ligt, zodat dit boek onder elke kerstboom kan komen te liggen! Zo geven we elkaar een cadeautje voor de toekomst.

Ook meer bloemenweides in Heemstede

En als kers op de taart kregen we 1,4 ha bloemenweides in Heemstede erbij in beheer, die we vrijdag 12 inzaaiden: de Vrijheidsdreef , ruim 1 ha, Kohnstamlaan 3000m2 en op de Ringvaartdijk bij de brug van Cruquius

6 okt 2018Nazomer

Met zo nu een dag regen blijft het maar mooi weer.

Toch worden de nachten kouder en veel planten geven het een beetje op.Vooral de bonen en de pompoenen en courgettes. Dat zijn echte zomerplanten. Maar voor winterwortels, boerenkool,bieten ne spruiten is het nog prima weer.Die groeien als kool. Wel zijn met hetmooie weer nog veel koolwitjes actief en als je niet op past zitten de koolplanten vol met koolrupsen (en blijven er alleen bladnerven over) . Maar 2x inde week rupsen rapen is ruim voldoende als biologische bestrijding. Alleen de meeste mensen komen daar niet aan toe, Ik

heb 200 rupsen in een plastic bak met gaas erover gedaan en kinderen een schatting laten maken hoeveel vlinders er uit die rupsen gaan komen. De meest mensen hebbenm geen idee dat er in de natuur permanent een stijd op leven en dood wordt uitgevoerd.De meeste schattingen lagen daarom tussen 60 en 90 %. Ik heb als laatste 5 % opgegeven, want verreweg de meeste rupsen eten aan de voorkant kool op en worden van binnen opgegeeten door larfjes van sluipwepsen. Ze hebben er blijkbaar weinig last van,want ze stoppen pas met eten als hun hart en hersens als laatste aan de beurt zijn en dan knappen ze uti elkaar in 20-50 coconnetjes van sluipwespen.

29 sep 2018Nog meer bloemenweides

De paddenstoelentijd is weer aan gebroken. In Groenendaal vonden we duivelseieren en de grote stinkstammen die daaruit te voor schijnkomen (In 3 uur tijd!).Ook herfsttijloos bloeit. Dit is een van de giftigste soorten van Europa, maar dankzij zijn gif is onze voedselproductie wel 100.000 of een miljoen keer hoger geworden! Dat komt omdat een stofje uit deze plant bij celdeling de chromosomen door de war gooit, waarbij verreweg de meeste planten afsterven. Maar af en toe is er 1 waar er niet 2 chromosomen maar 4 blijven zitten. En zo’n plant wordt groter dan z’n ouders. Zo zijn supermarktaardbeien uit bosaardbeitjes gekweekt maar ook pompoenen, courgettes, augurken, komkommers en kolen. Oftewel alle voedingsproducten zijn op deze manier ‘aangepast’.

Vorige week hebben we met de hulp van een tractor 2.5 ha akkerkruidenvelden in ere gesteld in de wijken Floriande, Overbos, Bornholm , Het Odue Buurtje en Houtwijkerveld in Hoofddorp. Dat vereiste eerst maaien en hooien. Deze week volgde daarop

frezen (rul maken) en inzaaien. Als laatste wordt zaad van klaprozen, korenbloemen en 20 andere soorten plus granen ingebracht voor een optimale bloei in 2019. De verrassing van deze week dat ook de gemeente Heemstede onze aanpak ging waarderen.Waar daarnormaliter in april bloemenw eiodes worden gemaakt, gaven ze os nu de gelegen heid eom ook daar 1.5 ha in te richten. Naast de halve ha in Meermond krijgen we nu ook de Vrijheidsdreef, Kohnstamlaan en een strook bij de Ringvaaart van samen 1.5 ha in beheer. Het wat beter geweest eind augsutuis en de eerst helfst september, maar met een niet te koud najaar komenook deze zaden nog voor de vorst tot ontwikkeling zodat het volgende jaar super bloeit.

Al met al gaat er deze peirode voor €3700 aan zaad de grond in, waar we volgend jaar €25.000 van willen oogsten (terwijl er genoeg valt om zich zelf door te zaaien. Dan is groen geen kostenpost meer , maar een verdien model, zeker als we eind augusutus ook het groenniet als betaald afval gaan afvoeren, maarook balenhooi gaan maken die verkoopbaar zijn.