bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Bloemenweides maken, 22 sep 2018

 

Bloemenweides

Na de droge zomer is nu het gewone Hollandse nazomer weer aan de gang. De grond is nog niet kleddernat zoals meestal, maar toch is er genoeg vocht voor alles wat groeit. In ons werk worden we voortgedreven door de jaarcyclus en als we dan ook nog 14 ha extra terrein in beheer krijgen in de Ijtochtzone, Houtwijkerveld, Jansoniushof en het stenenveld wordt het flink druk. De eerste prioriteit voor 15 september is om de akkerkruidenvelden op orde te krijgen. Dat vereist maaien, hooien en frezen zodat de zaden van gewenste kruiden bv klaprozen, kunnen kiemen en als bladrozet de winter door kunnen komen (zonder dat ze door de graszode weggedrukt worden). Dus er wordt hard gewerkt in Meermond (4000 m2), Houtwijkerveld( 4000 m2), Jansoniushof ( 2500m2) en de Ijtocht zone (25.000 m2). Een manier om de kosten te drukken is de zaden van deze gebieden te verzamelen voor verkoop. Dat doen we samen met het bedrijf Biodivers die ook de zaden levert die nodig zijn om de bloei na 2 jaar van verwaarlozing weer op (inspirerend en oogstbaar) niveau te krijgen. Omdat het contract met de gmeente pas op 1 september inging, was het logistiek beste wel een klus om van de 14 ha rond 15 setember al 4 ha op orde te hebben voor akkerkruiden. Dank zij een bevriende aannemer is dat wel gelukt. In het contract wordt uit gegaan van de afvoer van het maaisel tegen (forse) betaling. Wij vinden echter dat dat weggegooid geld is en dat past niet binnen ons ecologisch-circulaire

gedachtengoed. Daarom was het een uitkomst dat we een manier gevonden hebben om het hooi nuttig te maken bij paarden- en zelfs koeienhouders. Paarden mogen sowieso geen vers groen, want ze krijgend aarvan koliek en ook koeien zijn permanent aan de diarree door het ′hoogwaardige′ voer dat ze krijgen. Het bij voeren van ruw hooi is daarom heel goed voor hun darmstelsel. Dus alle hooi dat we droog tot balen hebben kunnen verwerken wordt op deze manier ten nutte gemaakt.

Burendagen

21 tm 23 september zijn ook de nationale burendagen. We doen daar als MEERGroen ook intensief aan mee om de buren van onze projecten bij ons werk te betrekken. Vrijdag 21 kwam de nieuwe wethouder van Heemstede op kennismakingbezoek en ook de Molenwerfschool die de boomgaard op Meermond heeft geadopteerd vierde met ons hun oogstfeest. In maart verzorgen de kids de fruitbomen met mest (ieeeuw!!!) en ze snoeien de bomen om het effect daarvan in september te smaken met appeltaart en appelmoes. Maar liefst 100 kilo appels gingen er die dag doorheen met 60 kinderen en 25 vrijwilligers. En het aantal kidneren dat een appel behoorlijk kan schillen ging die dag omhoog van 5 naar 15 ( van de 60…) Op dezelfde dag vanaf 4 uur nodigden we onze Park 2020-buren uit om courgettesoep te proeven uit de voedseltuin.

Op zaterdag 22 was het tijd voor een insectenhotelworkshop met ′Het Oude Buurtje′en op zondag 23 voor een oogstfeest in Houtwijkerveld.

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

2 sep 2018Drukke week

De droogte is weer grotendeels voorbij en we zitten weer volop in Hollands zomer weer. En in natuurbeheer drijft de ecologische cyclus het werk altijd voort. De periode rond 1 september dicteert dat de bloemenweides, waarvan het zaad inmiddels gerijpt en afgevallen is , gemaaid en gehooid worden. Dat proces is overal in onze projecten aan de gang: zoals in Meermond waar we na 3 weken maaien en hooien nu de grond rul gefreesd hebben, zodat de mooi bloeiende akkerkruiden kunnen kiemen op het vocht en de warmte die er nu nog is. Dan kunnen ze als flinke kiemplanten de winter door komen en van mei tot september weer volop bloeien. Extra veel aandacht krijgt de 14 ha die we in de gemeente Haarlemmermeer nu eindelijk na 1 september zelf in beheer hebben gekregen op het Jansoniusterrein, Houtwijkerveld, het Stenenveld bij de brandweer en in de Ijtochtzone in FLoriande en Overbos.

Maar

er waren natuurlijk ook talloze andere activiteiten: Zo zaten we op 27 -8 in Utrecht voor een insectenhotel workshop.In een middag waren er door 10 leraren van het Christelijk Gymnasum Utrecht een groot insectenhtoesl voro school te maken en een stuk op 8 kleine voro eiegn tuinen. Wie weet wat er uit zo′n actie in de toekomst nog voort kan komen.

En als grote PR actie van ons "Voedsel tuin′concept heb ik m′n verjaardag als een open dag op Park 2020 gevierd op 28-8. Daar was goed te zien waar een beetje duurzaam beheer (met name compost, voldoende regenwater en eenbeetje kennis) kanopleveren. De hele middag werd er geoogst en gekookt samen met de koks van Park cafe Groen en vanaf 6 uur tot bijna middernacht werd er gegeten, al of niet bij het kampvuur.

Op 30 -8 zaten we weer in Utrecht bij jet Oranjefonds om te praten over samenwerking

26 aug 20187 jarig bestaan MEERGroen

Droogte:zegen of vloek?

Afgelopen week kwamen we uit de droogte en de warmte weer in het reguliere Hollandse ′zomer′weer tercht.Dat was hard nodig met 200 of 300 mm neerslag tekort. Voor veel gewassen als aardappels kwam de regen te laat. Ook voor veel dieren. In een van onze terreinen in de Haarlemmermeer vond ik de afgelopen weken wel 10 dode mollen. Hoogst waarschijnlijk omgekomen omdat de grond te hard en te droog was om voldoende wormen te kunnen vangen.

Maar er waren ook positieve resultaten: in tereinen waar voldoende water was, groeide bv groente als nooit tevoren. Zo konden we van 1 pompoenplant een exemplaar van 70 en 1 van 40 kilo oogsten deze week. Meestal blijft de opbrengs in Nederland

bij 40 kilo en 25 kilo hangen.

7 jarig bestaan

In het kader van duurzaamheid promotie was het een goede week. De open(verjaar)dag op Park2020 op 28 augustus stond prominent op de voorpagina van het Haarlemmermeers Nieuwsblad aangekondigd en daar kwamen vee reacties op.

Het MEERGroen bestuur werd in deze week dat we ons 7-jarig bestaan vierden aangevuld met een nieuw bestuurslid: Bob Klaasen. Dat is hard nodig gezien de hoeveeelheid overleg dat nodig is om ons gedachtengoed ingang te doen vinden. En ook een andere slepende zaak werd na 7 jaar geregeld. Franke van der Laan die het leeuwendeel van het werk voor MEERGren doet, bestond al die tijd formeel niet. Dat is op 23-8 gecorrigeerd door hem als directuer/bestuurder in het bestuur op te nemen.

18 aug 2018Reuzenpompoen

Ongeveer een week geleden is er een omslag in het weer gekomen, waarmee de ergste warmte en droogte voorbij lijkt. In de ochtend begint het zelfs al een beetje herfstig te voelen, maar dat is na 9 uur weg. Die warmte heeft nadelen, maar ook voordelen. Zo zijn er alarmerende berichten dat er nauwelijks jongen van everzwijnen en dassen groot worden. Zelf heb ik dat ook kunnen constateren aan het grote aantal van aantal dode molletjes die ik bovengronds vond: allermaal sterk vermagerd. Door de droogte is de Haarlemmermeerse klei keihard geworden en zijnde wormen diep weg gedoken. Als ze het

100 gram wormen aan energie kost om 50 gram te vinden is het na een week of 8 wel afgelopen. Waarschijnlijk is het ware aan tal dode mollen nog veel groter omdat er natuurlijk veel dieren niet gevonden worden of ondergronds overleden zijn

Maar zogezegd zijn er ook voordelen, met water beschikbaar groeit alles enorm veel sneller. Zo hebben we dit jaar voor het eerst een reuzen pompoen van tegen de 100 kilo weten te produceren en waren courgettes en bonen na resp. 4 weken en 6 weken al volwassen en in productie terwijl dat normaliter in mei en juni wel 2 maanden of langer duurt.

28 jul 2018Zomervakantie: oogsten of zonnebaden?

Record droogte

De afgelopen weken maakten we een record droogte mee. De ontdekking die we in verband daarmee deden was niet zo leuk: in een week vonden we maar liefst 5 dode mollen en bij navraag hadden anderen ook molletjes. Op een daarvan hebben we een beetje onderzoek gedaan in de vorm van een anatomische les. Daarbij bleek dat het diertje er mager was en zijn spijsverteringsstelsel helemaal leeg. Het lijkt er dus op dat hij en ook de anderen van de hoger zijn omgekomen. Dat kunnen we ons goed voorstellen , want bij deze droogte gaan de wormen heel diep de grond in of rollen zich op in een balletje in rust. En in de harde grond moet een mol dus meer energie verstoken om iets te eten te vinden dan hij binnen krijgt.

Oogsten of zonnebaden

Nog steeds gaat de droogte onverminderd door en bestaat het grootste deel van het werk nog uit water geven en oogsten. En zo lang er water bij komt is de oogst

super. De bramen oogst liep in 3 weken op van 1 kilo naar 12 kilo en 26 kilo van 30 struikjes! En courgettes, pompoenen en bonen oogsten we per week in de honderden kilo’s. Het is daarom wat triest dat iedereen vertrekt en er geen afzet meer is. Dit is weer een van d e vele indicaties dat onze samenleving z’n band met zijn leefomgeving kwijt is en niet eens meer weet dat de zomervakantie stamt uit de tijd dat we nog zelfvoorzienende waren en iedereen vrij kreeg om te helpe bij wieden, oogsten en inmaken, zodat men de winter kon overleven. Het besef dat dit de tijd is dat de natuur het meest productief is en dat je daar gebruik van kunt maken, is in deze kantoor samenleving gewoon niet meer.

Blokhut

Op Meermond was het bij 37 graden vrij zwaar om te hooien en de bloemen weides te maaien. Maar 4-5 keer zwemmen maakte veel goed. Ook kregen we een megacadeau van de Groenendaal boswachters: Ca 30 ton beukenhout in stammen waarmee we een nieuwe speelelement in de vorm van een blokhut gaan bouwen.

21 jul 2018Laatste week voor de zomervakantie

Deze week was een typische laatste week voor de zomervakantie: in 6 gemeentes zijn we als MEERgroen actief en we proberen steeds meer vrijwilligers te vinden en meer areaal in beheer te krijgen. Dat is een proces wat in soms heel snel en soepel kan verlopen maar meestal is het een eindeloos heen en weer gecommuniceermet de eigenaren van terreinen (meestal gemeentes) . Toestemming om ergens aan de gang te gaan is meestal niet zo moeilijk, maar om een werkbare vergoeding te krijgen wel. Vaak worden we daar zo ziek van dat we na 1-2 jaar maar gewoon beginnen met er iets leuks van te maken. Zo hebben we na 6 jaar ca 40 projecten lopen waarvan er 6 betaald worden. Voor de andere regelen we op ander manier geld of gaan we er van uit het respect en waardering eens zal komen. Zo’n week voor de vakantie is de druk groter om voortgang te boeken. Zo kwamen er deze week significante vorderingen voor 5 projecten in Haarlememrmeer,2

in Heemstede en 1 in Amstelveen.

Beter gefinancierde projectren zijn hard nodig in deze fase van ons bestaan. Met 900 vrijwilligers en 40 projecen in 6 gemeentes is het zaak de organisatie te verstevigen met coordinatoren en begeleiders per gemeente en om op het steeds groeiende scala van wurgende eisen eisen en de steeds grotere administratie een goed antwoord te kunnen geven. Maar de meeste gemeentes gaan nog steeds uit van bhetprincipe dat′vrijwilligerswerk′gratis moet zijn. Om die reden is er voor rucksichtsloze aannemers die voor een uurtje factuurtjes alles doodspuiten en vernietigen wat voor hun maaibalken komt wel geld, maar voor een organisatie die meedenkt en Maaatschppelijke,Ecologische, Educatieve, Economische en Recratieve (MEEER) voordelen meebrengt niet of nauwelijks. Onbegrijpelijk en een frustrerde uitwas van het hokjes denken in vertikaal georganiseerde bureaucratieen.

8 jul 2018Antibiotica voor grassen en pitrus

Om ongewenste kruiden en grassen onder controle te brengen of te houden worden meestal nogal grove middel en ingezet: klepelen (vermalen) met 500 of 100pK tractoren bv of round-up. Bij ons natuurbeheer doen we dat een tikkeltje subtieler. Naast maaien met een bosmaaier en hooien is een van onze favoriete manieren om de natuur zelf te gebruiken om van een ongewenste naar een gewenste situatie te komen. Daarbij zijn 2 plantensoorten buitengewoon nuttig: ratelaarsoorten (er zijne r 3: kleine, grote en wollige ratelaar) die een half parasiet zijn van grassen en riet. Dat wil zeggen dat deze planten wel op zonlicht kunnen groeien, maar ze hebben ook een geheim wapen: de wortels van deze eenjarige soorten dringen in die van grassen door en zuigen ze leeg. Waar ratelaars groeien wordt de grasgroei niet nul, maar wel aan zienlijk minder: en er komen bloeiende planten voor in de plaats. Datzelfde geldt voor moeraskartelblad met zijn

slachtoffer: pitrus. Ook pitrus is vaak in weilanden en moerassen een probleemplant. Waar moeraskartelblad verschijnt verdwijnt pitrus zelfs helemaal. Je zou ratelaars en moeraskartel blad grassen- en pitrus antibiotica kunnen noemen.

Deze periode van het jaar vormen de ratelaars en moeraskartel blad zaad. We hebben daarvan op verschillende plekken emmers vol van verzameld deze week in populaties die al flink groot zijn en dat zaad gebruiken we om op nieuwe plekken de ongewenste soorten te lijf te gaan.

Intussen gaat de zomer droogte onverminderd door en bestaat het grootste deel van het werk nu uit water geven en oogsten. De bramen oogst die vorig jaar al 10 dagen eerder was dan normaal, is dit jaar nog weer 7-10 dagen eerder op gang gekomen. En niet alleen met bramen beloofd het een top jaar te worden. Bijna alle gewassen doen het prima, als ze maar water krijgen.

30 jun 2018Opvoeding?

leiding geven

We hebben de droogste en warmste juni maand sinds het bijhouden van de weergegevens achter de rug. Leve de klimaat verandering. Ik durf nauwelijks 10- 0f 20 jaar vooruit te denken als het in dit tempo ( exponentieel) verder gaat. Het wereld ecosysteem gaat ons mensen nog met een paar rare (nare) koekjes van eigen deeg trakteren. Zeer langzaam worden de meeste mensen ( en dus ook de trend volgende politici) zich bewust dat er wat moet gebeuren. Deze week waren er weer 2 treffende voorbeelden hoe het niet moet ;7 partijen sluiten een klimaatwet af met veel trom geroffel. Alle maal mooie en goede voornemens, maarde grote truc is da ze het zo geformuleerd hebben dat er niets afdwingbaar is. En gezien de behoefte om vooral niet vooraan te willen lopen komt er dus weinig of niets van terecht. Maar de heren politici zijn weer 3-5 jaar af van het gezeur dat ze niets doen. Een tweede vootbeeld was at we als Nederland ( eindelijk) een milieu tax op vliegen gaan invoeren. Maar onder invloed van de lobby partijen (KLM Schiphol) natuurlijk belachelijk weinig : €3.86 voor een vlucht binnen Europa:Daar gaat niemand minder om vliegen .De minister formuleerde het op het journaal treffend: ‘De tax moest natuurlijk veel hoger zijn om effect te hebben, maar ja ze moesten ook rekening houden met de economie’. De koopmansgeest (oftewel de economie) op korte termijn wordt toch nog steeds belangrijker gevonden. Ik had zin hem toe te roepen: met de houding bent u over 10- 20 jaar verantwoordelijk voor het totaal instorten van de economie!

Opvoeding

Waar

onze leiders het laten afweten om te leiden, laten dicht bij huis vele ouders het ook afweten om op te voeden. Regelmatig en ook deze

week weer vele malen, lopen wij in onze projecten aan tegen hoe de jeugd met zijn leefomgeving omgaat en hoe ouders daar (geen) sturing aan geven.

Eerste voorbeeld; op dit moment zijn de appeltjes en peertjes van dit jaar nog zurige kleine bolletjes. Daar is nog geen kraak of smaak aan. Die laat je dus hangen, zou je denken, tot ze lekker rijp zijn. Maar ( vooral) de jeugd is zover afgeraakt van hoe je met fruit omgaat ( alleen appels in een plastic zak zijn herkenbaar) dat ze zonder er bij na te denken massaal zo’n appeltje van de boom rukken er hun tanden inzetten om hem dan met de meest bezigde kreet van de jeugd:Eoewieee! Weg te gooien. Als dat eenmaal gebeurt is tot daar aan toe. Maar het gebeurt zo massaal dat er bv van onze bomen op Meermond geen enkel stuks fruit rijp wordt. En de ouders staan er bij en hebben alleen oog voor hun smart phone

Een tweede voorbeeld: buiten spelen is heel belang ij om motorische vaardigheden te ontwikkelen en een gezonde conditie op te bouwen. Daarom hebben we bv Meermond gemaakt. Je kunt daar hutten bowuen, rennen, met water spelen en wat niet al. Daar legen we samen met de gemeente ook talloze takken stammen voor klaar. Helaas is er een ( grote) categorie jeugd die bij buiten spelen niets beters weet te verzinnen dan takken en stammen stuk te slaan, liefst tegen levende bomen. En het meest gebezigde spel is het domweg in het water donderen van alles wat los en vast zit. Deze week moesten we wel geteld 76 takken en stammen, samen goed voor 1500 kg hout uit het water (blubber) trekken. En dat was de 15e keer dit jaar. Daar kijgen we heel erg genoeg van!!

En ook hier weten ouders geen sturing aan te geven.

Ik heb wel eens het gevoel dat we in beschaving al een tijdje de stijgende lijn kwijt zijn en we weer aan het afdalen zijn naar het niveau van de Neanderthaler.

24 jun 2018Werken aan het groen, meer dan vrijwilligerswerk!

Hittestress in steden

Klimaatverandering geeft in steden extra hittestress. Die extra warmte kan gebuferd worden met meer groen in steden. Dat is maar een van de doelen waar de stichting MEERgroen hard aan werkt. Meestal gaat het dan om stukjes land in gemeentebeheer maar ook wel om bedrijventerreinen. Zo beheren we na 6 jaar ruim 40 terreinen in 6 gemeentes met wel een oppervlakte van 150 ha (1.500.000 m2!) . Maar op het totale areaal dat nodig is om klimaatverandering te bufferen of om te buigen, is dat natuurlijk niets. Daar om zoeken we steeds nieuw tereinen en partnerschappen om verder te komen,

De natuur heeft zo haar eigen tempo bij het omgaan met water, hitte en fijnstof, meestal niet de snelste maar wel het meest duurzame proces. Immers hoe het ook zij de natuur toont ons het meest circulaire proces dat we kennen. Vele jaren was de houding van de mens lineair, gericht op verbruik en vaak vernietiging. Onder zware druk van het vervuilde en verwaarloosde milieu is er nu urgentie ontstaan om menselijk handelen ook circulair te maken. Dit is in feite de grote uitdaging waar we voor staan, de bewustwording en het in balans brengen van

onze relatie met de natuur. Pas als die realistisch is kunnen we verwachten dat gemeenten en bedrijven naar proportie investeren in het werk van MEERgroen.

MEERgroen weet nu uit ervaring dat werken in groen vele voordelen heeft naast technologische oplossingen. Zo kwamen we te weten dat een groene werk en leefomgeving bij draagt aan welzijn en gezondheid, productiviteit in bedrijven, aantrekkelijkheid van werkplekken en verminderd verzuim op het werk. Anders gezegd werken aan duurzaamheid heeft ook betrekking op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Burgerparticipatie en het werk van vrijwilligers is te prijzenswaardig maar het echte werk staat in de wacht: het op grote schaal vergroenen in en rond bedrijven, scholen en instellingen.

Bedrijven op bezoek

Afgelopen week had het L’Oreal kantoor in Hoofddorp zijn jaarlijkse ‘Citizin‘ dag. Het was het 4e jaar dat het personeel kwam helpen: het 1e jaar in de kas van Vork en Mes , 2 jaar geleden in onze voedseltuin op Park 20|20, vorig jaar de bloemenweides van Meermond en dit jaar Landgoed Groenendaal (beide projecten in de gemeente Heemstede). Met 34 mensen en 6 man begeleiding kun je op zo’n dag veel doen!

17 jun 2018Goede ontwikkelingen

Na de week mwet het stagegeweld, was het wel lekker om het een weekje wat rustiger aan te doen. De maandag lukte dat niet erg. Daar zagen we kans 5 projecten in een dag te proppen: naast opruimen en reorganiseren was het Pop Up parkje op het Raadhuisplein dringend aan een onderhoudsbeurt nodig. De struikjes en bloeiende planten waren nu na een jaar zo uitgegroeid dat we het ons konden permiteren om de brandnetels die we speciaal hadden laten staan weg te halen. Ook was behoorlijke snoei al nodig en was er een hele generatie bloeiende schermbloemen uitgebloeid. Zo kan het parkje er weer tegen tot het Groene Loper festival dat er omheen gehoduen wordt en waar we dan rondleidingen gaan houden.

Ook het Groene Carre Zuid had dit jaar nog geen opknapbeurt gehad. Een uur hadden we nodig om de trap tussen de hoge en de lage bloemen weides weer vrij te wieden en om de ′kuil′ even te bekijken. Weer had daar de moeraswespenorchis een grote vlucht gemaakt. Het is indrukwekkend om te zien hoe die plant zich uitbreidt als hij eenmaal gesetteld is.

En toen was er nog tijd om een insectenhotel te plaatsen op de Kaag en meteen weer wat hout te scoren voor het bouwen van nieuwe exemplaren deze winter.

Dinsdag is traditioneel de dag om de Voedseltuin op Park 2020 op orde te houden. En in juni begint de oogst altijd goed los te komen:NieuwZeelandse SPinzie, rabarber, sla, een bumper crop aan andijvie, radijs, aardbeien en krudien zoals munt, verveine, en koriander volop.

Gemeente Haarlemmermeer.

Op donderdag werken we in de tuin van restaurant Den Burgh. Daar hetzelfde verhaal, maar het moest kort want eindelijk na 2 jaar was er overleg met de gemeene Haarlemmermeer over 4 proefprojecten die we zouden krijgen. 2 jaar lang was er indirect

overleg waardoor er veel ruis bleef, met name over het areaal waar het om gaat. Er was eenjaar nodig om te juiste kaarten te krijgen om dit op aan te geven. Nu de communicatie direct was en met kaarten om de situaie correct op aan te geven was er meteen een doorbraak. Er bleek volop waardering voor onze aanpak en resultaten en daarmee ook ruimte om het areaal van 2 naar misschein wel 15-17 ha uit te breiden. Jammer dat dit niet sneller had gekund. Maar beter laat dan nooit.

Gemeente Heemstede

Op vrijdag werken we altijd in Heemstede en deze week was het nodig om de nieuwue bloemenweide van 3000 m2 aan de Kohnstamlaan te wieden voordat (naar bleek) 4-5 m3 melde/Melganzevoet in zaad zou schieten. Het leek bij aanvang een onbegonnen taak, maar met 21 mensen hadden we het rond 2 uur geklaard. Nu kunnen de oranje slaapmutsjes,de paarse spekbloemen en de tientallen bijzondere sooorten zoals duiverkervel, mottekruid mooi in bloei komen en zijn ze beter zichtbaar. En wellicht komt n.a.v. deze actie een school in de buurt helpen bij het vervolg beheer.

Meerlanden

Bij thuiskomst lag er nog een goed bericht. 2 jaar geleden besloot een nieuwe directeur van De Meerlanden (vuilverwerking) dat we geen materialen zoas hardhout en natuursteen meer mochten op halen, omdat ′als we een splinter in onze hand zouden, krijgen bij het eruit vissen ,zij de traumahelicopter zou moeten laten komen′. Daarmee kwam abrupt een einde aan 9 jaar recyclen, waar wij een hele ambachtelije industrie voor het bouwen van nestkasten, insectenhotels en natuurspeelplaatsen op gebowud hadden.2 jaar lang hebben we op alle mogelijke manieren geprobeerd in weer gesprek te komen, maar de deur werd stijf dicht gehouden.Tot deze vrijdag, toen bleek dat na een goed woordje van de gemeente Heemstede er weer een mogelijkheid kwam.

9 jun 2018Top stage week

De eerste week van juni werd gedomineerd door stagiaires en klap rozen.

De hele week waren er 11 maatschappelijke stagiaires van College Hageveld. Dit was het 10e lustrum jaar dat we met deze school op dit vlak samenwerkten. Inmiddels hebben we zovele projecten in Heemstede zelf , dat we een grotendeels Heemsteeds programma konden maken. Op maandag werkten we in Groenendaal. Daar kwamen we dankzij deze hulp eindelijk klaar met een groot omheind bosvak van 5 ha (sinds oktober). Sommige jongens hadden het grootste plezier in het neerhalen van de overgebleven grote esdoorns, terwijl het merendeel van de meisjes zich op den duur meer op de een jarige zaailingen ging concentreren. Op dinsdag was het Sorghbosch aan de beurt. Dankzij het Montessori college in Amsterdam werd dit een mega happening met 150 mensen: 100 leerlingen,7 leraren, 11 Hagevelders, 6 Hartenkampers, de GGZ groep van de Heimanshof van 12 mensen, de vaste groep van MEERGroen en ook 16 mensen uit de verzorgingshuizen werkten elk op hun eigen manier mee. Helaas

niet de pers, de projectontwikkelaar en de nieuwe wethouder, waar we op gehoopt hadden om het beheer contract vlot te trekken.

Op donderdag werkten we weer met de vaste ploeg en de Hagevelders in Jeugdland in de morgen en in de middag op de voedseltuin van Park 2020 en Den Burgh en op vrij dag in Meermond midden tussen de uitbundig bloeiende klap rozenvelden.

De mooie week ( ook wat weer betreft) werd door sommigen toepasselijk afgesloten met een zwempartij in het Spaarne en een nazit in Theehuis Cruquius. Al met al hebben ze zich niet verveeld en flink kunnen ruiken aan de praktijk, wat verreweg de meesten beviel.

In deze week liepen we ook wee r bijzondere planten en dieren tegen het lijf, zoals de slijmzwam heksenboter in Groenendaal, de bijen orchissen van Den Burgh en op Meermond de lange ereprijs en een nieuwe zeldzame toorts: Mottekruid. Ook de vogelstand op Meermond kreeg met de braamsluiper, de grasmus en de tuinfluiter weer een paar nieuwe soorten erbij.