bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Top week, 20 okt 2018

 

Van begin tot einde was deze week een topweek.

Het beheer van bloemenweides aan de Ijtocht naderde zijn voltooiing met (door het mooie weer) emassale kieming van de eigenlijk te laat gezaaide akkerkruiden (ca 2000 kiemplanten per m2!) en het afvoerenvan 17 ton gras van de bloeemrijke grasanden en orchideeenweides. In eerste instantie lagen de gemaaide velden er nag niet optimaal bij, maar er was nog budget voor een snelle nazoreg ronde met klepelmachine die ook de restjes ook meteen opzoog en afvoerde. Nu is het picoc bello zoals we onze voorbeeldvelden willen hebben. Wat er nog wel ligt is voor enige tienduiznden euros′s aan achterstallig beheer. Daarover hebben we met de gmeente Haarlemmermeer overlegd. En hopelijk komt daar

ook ruimte voor.

Op woensdag vierden we het 5 jarg bestaan van MEERGroen in Heemstede met een dineetj op het raadhuis met de nieuwe wethouder en haar ambtanaren. Fijn te merken dat er zoveel waardering is. Nu nog de budgetten om een lokale of regionale coordinator aan te stellen zodat niet alles afhankelijk is van 1 persoon.

In Park 2020 en Meermond werden weer bergen werk verzet met een steeds groeiende ploeg mensen.

En op zaterdag werd de week afgesloten met een zeer geslaagde actie om te leren hoe ringslangen beheer geoptimaliseerd kan worden in samenwerking met de ringslangen werkgroep Waterland. Maar liefst 2200 eitjes kwamen er uit 30 broeihopen te voorschijn. Weer een topjaar na het record van vorig jaar van 1400 stuks.. en leerzaam en leuk om te doen

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

13 okt 2018Slechtvalk en bloemenweides

Slechtvalk

De mooiste natuur ervaring deze week was het plaatsen van een slechtvalken nestkast op het Novotel bij station Hoofddorp nadat er weken lang een slechtvalkenpaartje met jongen had verbleven. Hopelijk gaan ze er broeden.

Bloemenweiedes Hoofddorp

Tijdens prachtig nazomer weer waren er deze week drukke werkzaamheden aan onze nieuwe bloemenweides. De 2.5 ha akkerkruiden in Hoofddorp kiemen al volop en nu was de 6 ha bloemrijkgrasland aan de beurt om gemaaid en gehooid te worden. Ter gelegenheid daarvan werden we door Stichting Meerwind beloond met een steuntje in de rug. We kregen €6000 van de inkomsten van hun windmolens als aanvulling op het magere budget dat er voor groenbeheer vanuit de gemeente beschikbaar is. Daarmee kunnen we een deel van het achterstallig beheer zoals het voor €3000 zaad op nieuw inzaaien van bloemenweides en €12.000 kosten voor het verwijderen

van boomstronken en rietzodes dekken. Het geeft een super gevoel op deze manier gesteund te worden. Verder waren we de hele week druk om 6 ha bloemenweides te maaien en te hooien in de vorm van hooibalen die we proberen te verkopen ipv ( betaald) te storten.

boek

Een gemotiveerde vorm geefster kwam na 2 jaar weer op mijn. En in de week dat de klimaatproblematiek niet uit het nieuws weg te branden was kwam er schot in het uit geven van m’n boek: “In oorlog met onze leefomgeving”. We gaan er voor zorgen dat deze begin december in de winkel ligt, zodat dit boek onder elke kerstboom kan komen te liggen! Zo geven we elkaar een cadeautje voor de toekomst.

Ook meer bloemenweides in Heemstede

En als kers op de taart kregen we 1,4 ha bloemenweides in Heemstede erbij in beheer, die we vrijdag 12 inzaaiden: de Vrijheidsdreef , ruim 1 ha, Kohnstamlaan 3000m2 en op de Ringvaartdijk bij de brug van Cruquius

6 okt 2018Nazomer

Met zo nu een dag regen blijft het maar mooi weer.

Toch worden de nachten kouder en veel planten geven het een beetje op.Vooral de bonen en de pompoenen en courgettes. Dat zijn echte zomerplanten. Maar voor winterwortels, boerenkool,bieten ne spruiten is het nog prima weer.Die groeien als kool. Wel zijn met hetmooie weer nog veel koolwitjes actief en als je niet op past zitten de koolplanten vol met koolrupsen (en blijven er alleen bladnerven over) . Maar 2x inde week rupsen rapen is ruim voldoende als biologische bestrijding. Alleen de meeste mensen komen daar niet aan toe, Ik

heb 200 rupsen in een plastic bak met gaas erover gedaan en kinderen een schatting laten maken hoeveel vlinders er uit die rupsen gaan komen. De meest mensen hebbenm geen idee dat er in de natuur permanent een stijd op leven en dood wordt uitgevoerd.De meeste schattingen lagen daarom tussen 60 en 90 %. Ik heb als laatste 5 % opgegeven, want verreweg de meeste rupsen eten aan de voorkant kool op en worden van binnen opgegeeten door larfjes van sluipwepsen. Ze hebben er blijkbaar weinig last van,want ze stoppen pas met eten als hun hart en hersens als laatste aan de beurt zijn en dan knappen ze uti elkaar in 20-50 coconnetjes van sluipwespen.

29 sep 2018Nog meer bloemenweides

De paddenstoelentijd is weer aan gebroken. In Groenendaal vonden we duivelseieren en de grote stinkstammen die daaruit te voor schijnkomen (In 3 uur tijd!).Ook herfsttijloos bloeit. Dit is een van de giftigste soorten van Europa, maar dankzij zijn gif is onze voedselproductie wel 100.000 of een miljoen keer hoger geworden! Dat komt omdat een stofje uit deze plant bij celdeling de chromosomen door de war gooit, waarbij verreweg de meeste planten afsterven. Maar af en toe is er 1 waar er niet 2 chromosomen maar 4 blijven zitten. En zo’n plant wordt groter dan z’n ouders. Zo zijn supermarktaardbeien uit bosaardbeitjes gekweekt maar ook pompoenen, courgettes, augurken, komkommers en kolen. Oftewel alle voedingsproducten zijn op deze manier ‘aangepast’.

Vorige week hebben we met de hulp van een tractor 2.5 ha akkerkruidenvelden in ere gesteld in de wijken Floriande, Overbos, Bornholm , Het Odue Buurtje en Houtwijkerveld in Hoofddorp. Dat vereiste eerst maaien en hooien. Deze week volgde daarop

frezen (rul maken) en inzaaien. Als laatste wordt zaad van klaprozen, korenbloemen en 20 andere soorten plus granen ingebracht voor een optimale bloei in 2019. De verrassing van deze week dat ook de gemeente Heemstede onze aanpak ging waarderen.Waar daarnormaliter in april bloemenw eiodes worden gemaakt, gaven ze os nu de gelegen heid eom ook daar 1.5 ha in te richten. Naast de halve ha in Meermond krijgen we nu ook de Vrijheidsdreef, Kohnstamlaan en een strook bij de Ringvaaart van samen 1.5 ha in beheer. Het wat beter geweest eind augsutuis en de eerst helfst september, maar met een niet te koud najaar komenook deze zaden nog voor de vorst tot ontwikkeling zodat het volgende jaar super bloeit.

Al met al gaat er deze peirode voor €3700 aan zaad de grond in, waar we volgend jaar €25.000 van willen oogsten (terwijl er genoeg valt om zich zelf door te zaaien. Dan is groen geen kostenpost meer , maar een verdien model, zeker als we eind augusutus ook het groenniet als betaald afval gaan afvoeren, maarook balenhooi gaan maken die verkoopbaar zijn.

22 sep 2018Bloemenweides maken

Bloemenweides

Na de droge zomer is nu het gewone Hollandse nazomer weer aan de gang. De grond is nog niet kleddernat zoals meestal, maar toch is er genoeg vocht voor alles wat groeit. In ons werk worden we voortgedreven door de jaarcyclus en als we dan ook nog 14 ha extra terrein in beheer krijgen in de Ijtochtzone, Houtwijkerveld, Jansoniushof en het stenenveld wordt het flink druk. De eerste prioriteit voor 15 september is om de akkerkruidenvelden op orde te krijgen. Dat vereist maaien, hooien en frezen zodat de zaden van gewenste kruiden bv klaprozen, kunnen kiemen en als bladrozet de winter door kunnen komen (zonder dat ze door de graszode weggedrukt worden). Dus er wordt hard gewerkt in Meermond (4000 m2), Houtwijkerveld( 4000 m2), Jansoniushof ( 2500m2) en de Ijtocht zone (25.000 m2). Een manier om de kosten te drukken is de zaden van deze gebieden te verzamelen voor verkoop. Dat doen we samen met het bedrijf Biodivers die ook de zaden levert die nodig zijn om de bloei na 2 jaar van verwaarlozing weer op (inspirerend en oogstbaar) niveau te krijgen. Omdat het contract met de gmeente pas op 1 september inging, was het logistiek beste wel een klus om van de 14 ha rond 15 setember al 4 ha op orde te hebben voor akkerkruiden. Dank zij een bevriende aannemer is dat wel gelukt. In het contract wordt uit gegaan van de afvoer van het maaisel tegen (forse) betaling. Wij vinden echter dat dat weggegooid geld is en dat past niet binnen ons ecologisch-circulaire

gedachtengoed. Daarom was het een uitkomst dat we een manier gevonden hebben om het hooi nuttig te maken bij paarden- en zelfs koeienhouders. Paarden mogen sowieso geen vers groen, want ze krijgend aarvan koliek en ook koeien zijn permanent aan de diarree door het ′hoogwaardige′ voer dat ze krijgen. Het bij voeren van ruw hooi is daarom heel goed voor hun darmstelsel. Dus alle hooi dat we droog tot balen hebben kunnen verwerken wordt op deze manier ten nutte gemaakt.

Burendagen

21 tm 23 september zijn ook de nationale burendagen. We doen daar als MEERGroen ook intensief aan mee om de buren van onze projecten bij ons werk te betrekken. Vrijdag 21 kwam de nieuwe wethouder van Heemstede op kennismakingbezoek en ook de Molenwerfschool die de boomgaard op Meermond heeft geadopteerd vierde met ons hun oogstfeest. In maart verzorgen de kids de fruitbomen met mest (ieeeuw!!!) en ze snoeien de bomen om het effect daarvan in september te smaken met appeltaart en appelmoes. Maar liefst 100 kilo appels gingen er die dag doorheen met 60 kinderen en 25 vrijwilligers. En het aantal kidneren dat een appel behoorlijk kan schillen ging die dag omhoog van 5 naar 15 ( van de 60…) Op dezelfde dag vanaf 4 uur nodigden we onze Park 2020-buren uit om courgettesoep te proeven uit de voedseltuin.

Op zaterdag 22 was het tijd voor een insectenhotelworkshop met ′Het Oude Buurtje′en op zondag 23 voor een oogstfeest in Houtwijkerveld.

2 sep 2018Drukke week

De droogte is weer grotendeels voorbij en we zitten weer volop in Hollands zomer weer. En in natuurbeheer drijft de ecologische cyclus het werk altijd voort. De periode rond 1 september dicteert dat de bloemenweides, waarvan het zaad inmiddels gerijpt en afgevallen is , gemaaid en gehooid worden. Dat proces is overal in onze projecten aan de gang: zoals in Meermond waar we na 3 weken maaien en hooien nu de grond rul gefreesd hebben, zodat de mooi bloeiende akkerkruiden kunnen kiemen op het vocht en de warmte die er nu nog is. Dan kunnen ze als flinke kiemplanten de winter door komen en van mei tot september weer volop bloeien. Extra veel aandacht krijgt de 14 ha die we in de gemeente Haarlemmermeer nu eindelijk na 1 september zelf in beheer hebben gekregen op het Jansoniusterrein, Houtwijkerveld, het Stenenveld bij de brandweer en in de Ijtochtzone in FLoriande en Overbos.

Maar

er waren natuurlijk ook talloze andere activiteiten: Zo zaten we op 27 -8 in Utrecht voor een insectenhotel workshop.In een middag waren er door 10 leraren van het Christelijk Gymnasum Utrecht een groot insectenhtoesl voro school te maken en een stuk op 8 kleine voro eiegn tuinen. Wie weet wat er uit zo′n actie in de toekomst nog voort kan komen.

En als grote PR actie van ons "Voedsel tuin′concept heb ik m′n verjaardag als een open dag op Park 2020 gevierd op 28-8. Daar was goed te zien waar een beetje duurzaam beheer (met name compost, voldoende regenwater en eenbeetje kennis) kanopleveren. De hele middag werd er geoogst en gekookt samen met de koks van Park cafe Groen en vanaf 6 uur tot bijna middernacht werd er gegeten, al of niet bij het kampvuur.

Op 30 -8 zaten we weer in Utrecht bij jet Oranjefonds om te praten over samenwerking

26 aug 20187 jarig bestaan MEERGroen

Droogte:zegen of vloek?

Afgelopen week kwamen we uit de droogte en de warmte weer in het reguliere Hollandse ′zomer′weer tercht.Dat was hard nodig met 200 of 300 mm neerslag tekort. Voor veel gewassen als aardappels kwam de regen te laat. Ook voor veel dieren. In een van onze terreinen in de Haarlemmermeer vond ik de afgelopen weken wel 10 dode mollen. Hoogst waarschijnlijk omgekomen omdat de grond te hard en te droog was om voldoende wormen te kunnen vangen.

Maar er waren ook positieve resultaten: in tereinen waar voldoende water was, groeide bv groente als nooit tevoren. Zo konden we van 1 pompoenplant een exemplaar van 70 en 1 van 40 kilo oogsten deze week. Meestal blijft de opbrengs in Nederland

bij 40 kilo en 25 kilo hangen.

7 jarig bestaan

In het kader van duurzaamheid promotie was het een goede week. De open(verjaar)dag op Park2020 op 28 augustus stond prominent op de voorpagina van het Haarlemmermeers Nieuwsblad aangekondigd en daar kwamen vee reacties op.

Het MEERGroen bestuur werd in deze week dat we ons 7-jarig bestaan vierden aangevuld met een nieuw bestuurslid: Bob Klaasen. Dat is hard nodig gezien de hoeveeelheid overleg dat nodig is om ons gedachtengoed ingang te doen vinden. En ook een andere slepende zaak werd na 7 jaar geregeld. Franke van der Laan die het leeuwendeel van het werk voor MEERGren doet, bestond al die tijd formeel niet. Dat is op 23-8 gecorrigeerd door hem als directuer/bestuurder in het bestuur op te nemen.

18 aug 2018Reuzenpompoen

Ongeveer een week geleden is er een omslag in het weer gekomen, waarmee de ergste warmte en droogte voorbij lijkt. In de ochtend begint het zelfs al een beetje herfstig te voelen, maar dat is na 9 uur weg. Die warmte heeft nadelen, maar ook voordelen. Zo zijn er alarmerende berichten dat er nauwelijks jongen van everzwijnen en dassen groot worden. Zelf heb ik dat ook kunnen constateren aan het grote aantal van aantal dode molletjes die ik bovengronds vond: allermaal sterk vermagerd. Door de droogte is de Haarlemmermeerse klei keihard geworden en zijnde wormen diep weg gedoken. Als ze het

100 gram wormen aan energie kost om 50 gram te vinden is het na een week of 8 wel afgelopen. Waarschijnlijk is het ware aan tal dode mollen nog veel groter omdat er natuurlijk veel dieren niet gevonden worden of ondergronds overleden zijn

Maar zogezegd zijn er ook voordelen, met water beschikbaar groeit alles enorm veel sneller. Zo hebben we dit jaar voor het eerst een reuzen pompoen van tegen de 100 kilo weten te produceren en waren courgettes en bonen na resp. 4 weken en 6 weken al volwassen en in productie terwijl dat normaliter in mei en juni wel 2 maanden of langer duurt.

28 jul 2018Zomervakantie: oogsten of zonnebaden?

Record droogte

De afgelopen weken maakten we een record droogte mee. De ontdekking die we in verband daarmee deden was niet zo leuk: in een week vonden we maar liefst 5 dode mollen en bij navraag hadden anderen ook molletjes. Op een daarvan hebben we een beetje onderzoek gedaan in de vorm van een anatomische les. Daarbij bleek dat het diertje er mager was en zijn spijsverteringsstelsel helemaal leeg. Het lijkt er dus op dat hij en ook de anderen van de hoger zijn omgekomen. Dat kunnen we ons goed voorstellen , want bij deze droogte gaan de wormen heel diep de grond in of rollen zich op in een balletje in rust. En in de harde grond moet een mol dus meer energie verstoken om iets te eten te vinden dan hij binnen krijgt.

Oogsten of zonnebaden

Nog steeds gaat de droogte onverminderd door en bestaat het grootste deel van het werk nog uit water geven en oogsten. En zo lang er water bij komt is de oogst

super. De bramen oogst liep in 3 weken op van 1 kilo naar 12 kilo en 26 kilo van 30 struikjes! En courgettes, pompoenen en bonen oogsten we per week in de honderden kilo’s. Het is daarom wat triest dat iedereen vertrekt en er geen afzet meer is. Dit is weer een van d e vele indicaties dat onze samenleving z’n band met zijn leefomgeving kwijt is en niet eens meer weet dat de zomervakantie stamt uit de tijd dat we nog zelfvoorzienende waren en iedereen vrij kreeg om te helpe bij wieden, oogsten en inmaken, zodat men de winter kon overleven. Het besef dat dit de tijd is dat de natuur het meest productief is en dat je daar gebruik van kunt maken, is in deze kantoor samenleving gewoon niet meer.

Blokhut

Op Meermond was het bij 37 graden vrij zwaar om te hooien en de bloemen weides te maaien. Maar 4-5 keer zwemmen maakte veel goed. Ook kregen we een megacadeau van de Groenendaal boswachters: Ca 30 ton beukenhout in stammen waarmee we een nieuwe speelelement in de vorm van een blokhut gaan bouwen.

21 jul 2018Laatste week voor de zomervakantie

Deze week was een typische laatste week voor de zomervakantie: in 6 gemeentes zijn we als MEERgroen actief en we proberen steeds meer vrijwilligers te vinden en meer areaal in beheer te krijgen. Dat is een proces wat in soms heel snel en soepel kan verlopen maar meestal is het een eindeloos heen en weer gecommuniceermet de eigenaren van terreinen (meestal gemeentes) . Toestemming om ergens aan de gang te gaan is meestal niet zo moeilijk, maar om een werkbare vergoeding te krijgen wel. Vaak worden we daar zo ziek van dat we na 1-2 jaar maar gewoon beginnen met er iets leuks van te maken. Zo hebben we na 6 jaar ca 40 projecten lopen waarvan er 6 betaald worden. Voor de andere regelen we op ander manier geld of gaan we er van uit het respect en waardering eens zal komen. Zo’n week voor de vakantie is de druk groter om voortgang te boeken. Zo kwamen er deze week significante vorderingen voor 5 projecten in Haarlememrmeer,2

in Heemstede en 1 in Amstelveen.

Beter gefinancierde projectren zijn hard nodig in deze fase van ons bestaan. Met 900 vrijwilligers en 40 projecen in 6 gemeentes is het zaak de organisatie te verstevigen met coordinatoren en begeleiders per gemeente en om op het steeds groeiende scala van wurgende eisen eisen en de steeds grotere administratie een goed antwoord te kunnen geven. Maar de meeste gemeentes gaan nog steeds uit van bhetprincipe dat′vrijwilligerswerk′gratis moet zijn. Om die reden is er voor rucksichtsloze aannemers die voor een uurtje factuurtjes alles doodspuiten en vernietigen wat voor hun maaibalken komt wel geld, maar voor een organisatie die meedenkt en Maaatschppelijke,Ecologische, Educatieve, Economische en Recratieve (MEEER) voordelen meebrengt niet of nauwelijks. Onbegrijpelijk en een frustrerde uitwas van het hokjes denken in vertikaal georganiseerde bureaucratieen.

8 jul 2018Antibiotica voor grassen en pitrus

Om ongewenste kruiden en grassen onder controle te brengen of te houden worden meestal nogal grove middel en ingezet: klepelen (vermalen) met 500 of 100pK tractoren bv of round-up. Bij ons natuurbeheer doen we dat een tikkeltje subtieler. Naast maaien met een bosmaaier en hooien is een van onze favoriete manieren om de natuur zelf te gebruiken om van een ongewenste naar een gewenste situatie te komen. Daarbij zijn 2 plantensoorten buitengewoon nuttig: ratelaarsoorten (er zijne r 3: kleine, grote en wollige ratelaar) die een half parasiet zijn van grassen en riet. Dat wil zeggen dat deze planten wel op zonlicht kunnen groeien, maar ze hebben ook een geheim wapen: de wortels van deze eenjarige soorten dringen in die van grassen door en zuigen ze leeg. Waar ratelaars groeien wordt de grasgroei niet nul, maar wel aan zienlijk minder: en er komen bloeiende planten voor in de plaats. Datzelfde geldt voor moeraskartelblad met zijn

slachtoffer: pitrus. Ook pitrus is vaak in weilanden en moerassen een probleemplant. Waar moeraskartelblad verschijnt verdwijnt pitrus zelfs helemaal. Je zou ratelaars en moeraskartel blad grassen- en pitrus antibiotica kunnen noemen.

Deze periode van het jaar vormen de ratelaars en moeraskartel blad zaad. We hebben daarvan op verschillende plekken emmers vol van verzameld deze week in populaties die al flink groot zijn en dat zaad gebruiken we om op nieuwe plekken de ongewenste soorten te lijf te gaan.

Intussen gaat de zomer droogte onverminderd door en bestaat het grootste deel van het werk nu uit water geven en oogsten. De bramen oogst die vorig jaar al 10 dagen eerder was dan normaal, is dit jaar nog weer 7-10 dagen eerder op gang gekomen. En niet alleen met bramen beloofd het een top jaar te worden. Bijna alle gewassen doen het prima, als ze maar water krijgen.