bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Brede steun in Heemstede, 14 apr 2018

 

Het Voorjaar

Afgelopen 14 dagen is de lente eindelijk losgebarsten. De boeren zwaluw, zwart kop, tjiftjaf en fitis zijn allemaal terug uit het zuiden en laten zich horen , en steen-, akker-, tuin- en aardhommels, dagpauwoog, kleine vos, citroenvlinder en veel andere insecten laten zich weer zien. Bij MEERgroen laten we het winter werk voor wat het is en begint de buffeltijd om tuinen in te zaaien, en ongewenste planten in toom te houden. Maar het is tegelijkertijd een prachtige tijd waarin er elke dag nieuwe soorten zich melden en we met een blijde verwachting het bed uitspringen. Kom maar en keer langs op een van onze projecten om dat gevoel een keer te ervaren.

Heemstede

In het Sorghbosch in Heemstede hebben we de oudere bewoners blij gemaakt en ook bij hun buitenruimte betrokken, door

ze 25 nestkasten te laten adopteren. Op die dag kwamen ook wethouder Hooij op bezoek en een delegatoe van de Heemsteeedse Bewoners Belangen( HBB). Hetlijkt in Heemstede de kant op te gaan op de manier waarop ′we er samen iets moois′van willen maken. Zowel de Heemsteedse politiek als de ambtenaren beginnen de waarde ervan te zien zoals we werken er groeit brede steun om dat samen verder uit te werken. Voortdurend zijn er kleinere en grotere projeceten en met de gemeente werkenwe aan een raamcontract waarmee we de lokale Meergroen organisatie zo kunnen verstevigen dat de zich aandiendende mogelijkheden benut kunnen worden.

verder

De tuin bij Restaurant Den Burgh is net op tijd af om te zaaien en in Haarlem dienen zich deze week ook 2 of 3 nieuwe projecten aan. Ook zijn de laatste 4000 boompjes van de 15000 exemplaren vand e boomweggeefactie geplant in Jeugdland Hoofddorp en Houtwijkerveld.

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

31 mrt 2018Donatie van €15000

anoniemr donatie:

De klapper van deze week was dat we als MEERgroen een anonieme donatie kregen van maar liefst €15.000,-. En dit was zelfs het 3e jaar dat dat gebeurde. Dat kunnen we al organisatie goed gebruiken, want voor slechts 7 van de 28 projecten die wij belangrijk vinden, ontvangen we een vergoeding. Groen , natuur en vrijwilligerswerk zijn nog teveel ondergeschoven kindjes en worden meer als kostenpost dan als waarde gezien.

Het voro jaar is altijd druk

Het voorjaar is ook een dynamische tijd. Nldoet met meer dan 120 deelnemers is nog maar net achter de rug of de boomweggeefacties startten. Inmiddels zijn er 2000 boompjes in de Haarlemmermeer en 2000 in Heemstede aan particulieren uitgedeeld en beginnen er verschillende grote plantprojecten: Windsingel tuin Den Burgh, Houtwijkerveld, Meermond en Groene Schoolpleinen. Ook komen de eerste fijnstofvangende plantengordels langs wegen op gang, zoals langs de Cruquiusweg in Heemstede. In allerlei tuinprojecten wordt

de laatste hand gelegd aan het klaar maken van de grond om te gaan zaaien.

Insectenhotels

Niet alleen planten komen tot leven, maar ook insecten. Iedereen weet inmiddels wel dat insecten het erg zwaar hebben in onze samenleving: Bloeiende kruiden en bomen aanleggen, het achterwege laten van spuiten, maar ook het plaatsen van insectenhotels, waar insecten veilig groot kunnen worden, zijn manieren om deze neergang een halt toe te roepen. Naast de grote en kleine insectenhotels die we elke winter bouwen, hebben we voor belangstellenden samen met Gamma een Groene Zaterdag gehouden, waarbij het zelf vullen van insectenhotels de hoofdactiviteit vormde, naast het uitdelen van boompjes en bijenzaadmengsels. Er zijn nog veel meer insectenhotels beschikbaar. Deze zijn met name bedoeld voor scholen en andere instellingen om de waarde van bijen onder de aandacht te brengen en dat de meeste bijen en wespen niet steken: je kunt met je neus boven op metselbijen, behangersbijen, zijdebijen, tronkenbijen, wolbijen, goudwespen en sluipwespen staan en je kunt ze zonder risico over je hand laten lopen!

24 mrt 2018begin van het voorjaar

Het begin van het voorjaar is een dynamische tijd. Nldoet met meer dan 120 deelnemers is nog maar net achter de rug of de boomweggeefacties starten. Inmiddels zijn er 2000 boompjes in de Haarlemmermeer en 2000 in Heemstede aan particulieren uitgedeeld en beginnen er verschillende grote plantprojecten: Windsingel tuin Den Burgh, Houtwijkerveld, Meermond en Groene Schoolpleinen. Ook komen de eerste fijnstofvangende zones langs wegen op gang, zoals langs de Cruquius weg in Heemstede. In allerlei tuinprojecten wordt de laatste hand gelegd aan het klaar maken van de grond om te gaan zaaien.

Niet alleen planten komen tot leven, maar ook de insecten wereld. Iedereen weet inmiddels wel dat insecten het om allerlei redenen erg zwaar hebben in onze samenleving. Het ruimte maken van bloeiende kruiden en bomen, het achterwege laten van spuiten, maar ook het plaatsen van insectenhotels,

waar insecten hun kroost veilig groot kunnen laten worden, zijn manieren om de neergang een halt toe te roepen.. Naast het feit dat we de hele winter doorbouwen aan grote en kleine insectenhotels (en nestkasten) hebben we voor belangstellenden samen met Gamma een Groene Zaterdag gehouden, waarbij het zelf vullen van een insectenhotel het hoofdbestanddeel vormde, naast het uitdelen van boompjes en bijenzaadmengsels. Er zijn nog veel meer insectenhotels beschikbaar uit voorraad. Deze zijn met name bedoeld voor scholen en andere instellingen om de waarde van bijen en het feit dat de meeste soorten bijen en wespen niet steken en onschuldig en fascinerend zijn onder de aandacht te brengen: je kunt met je neus boven op metselbijen, behangersbijen, zijdebijen, tronkenbijen, wolbijen, goudwespen en sluipwespen staan en je kunt ze zonder risico over je hand laten lopen! Dat is voor de meeste mensen een ongekende ervaring.

17 feb 2018Vandalisme in Park 2020

Deze week was natuurlijk vooral de week van de verbazing en teleurstelling dat een paar onverlaten 21 ruiten van onze kas op Park 2020 kapot hadden geschoten met een luchtbuks of pistool. ZO kunne we nog niet zaaien in de kas. En dat 3 dagen nadat de 15 ruiten die door de storm van 18 januari eruit geblazen waren ( omdat iemand de deur niet achter zich had dicht gedaan). Maar zo’n negatief voorval kun je toch positief gebruiken om aandacht te vragen voor alle leuke dingen die we doen. Daar kwam in de pers en op RTV Noord-Holland ruim aandacht voor. We hopen dat we met die aandacht ook de daders te kunnen opsporen. Als dat lukt laten we ze een week of een maand meewerken met ons zodat ze leren hoe je je energie ook positief kunt gebruiken.

Ook in Aalsmeer waren positieve ontwikkelingem. Daar zijn we onderdeel van een collectief waar ook boeren, het waterschap, de provincie en de gemeente inzitten om een groenlint met ook een flinke oppervlakte klimaat bos aan te legen. Daar brengen we natuurlijk

onze weggeefboompjes in en het beheer.

We werkten ook in Landgoed Groenendaal deze week. Daar waren een paar stevige bankjes die uit boomstammen waren gezaagd in het bos wegge’gooid’. Wij hebben we met de nodige moeite weer een mooi plekje in de zon gegeven. De rest van de dag hebben we weer esdoorntjes op geruimd. Helaas was er op dit stuk landgoed een andere groep vrijwilligers bezig gewest, die dachten dat ze door het afzagen van boompjes dit probleem kunt oplossen. Zij hebben er een struikel bos van gemaakt voor anderen zoals wij omdat er nog overal stronken van 20- 50 cm hoog zijn blijven staan. En die stronken lopen in 3-5 jaar weer uit van 1 naar 4- 10 boompjes. Dat helpt dus niets. Wij hebben de boswachters geholpen om dat werk te corrigeren door minstens 2000 van diestronken met wortel en al uit te steken. Dat is flink wat extra en ook dubbel werk. Want aan boompjes van 20- 50 cm hoog heb je geen houvast en geen hefboomwerking. In feite heeft die andere groep het esdoorn probleem alleen maar groter gemaakt. Maar het was zulk lekker weer dat we het zonder morren gedaan hebben

10 feb 2018Stage ontwikkelingen

Elke week gebeurt er van alles. Deze week was geen uitzondering

Een opleiding Urban Green Developers wil nav een oriënterend bezoek structureel stagiaires plaatsen. Een andere op leiidng trok juist z′n stagiaires terug omdat we geen laboratorium hadden en de studenten elk uur iets anders wilden doen net als in de schoolbanken en ook verschillende persoonlijke problemen hadden.

In Park 2020 hebben we een viervoetige vrijwilliger, genaamd Bilbo, aangenomen

om muizen die te enthousiast mee-eten van onze groenten, ‘biologisch’ te demotiveren.

En het TV programma ‘Wij Nederland’ nam een uitzending over fijnstofvangend klimaatbos op, dat we aan het aanplanten waren.

Een trip naar de Betuwe leverde 1000 kilo bamboe op voor een jaar lang insectenhotels bouwen en een trip naar Apeldoorn een ladder van 12 m, die we nodig hebben om 600 grote esdoorns om te trekken met een bomenlier in het Sorghbosch als we daar aan de gang gaan.

4 feb 2018Storm en naweeen

De storm van 18 januari met 1 vlaag van een kracht van Beaufort 12 hakte er flink in: 15 ruiten van de kas op Park 2020 werden er uitgeblazen omdat een gemakzuchtige passant de deur niet goed achter zich had gesloten. Ook gingen er overal veel bomen om. In Groenendaal zaten er een 8-tal monumentale bomen tussen. Toevallig hadden wij ook de dag erna een experiment gepland dat te maken heeft met het in beheer nemen van het Sorghbosch.

Op 25 januari hebben we ns als MEERGroen bij de bewoners van de 3 woonvoorzieningen die eigenaar zijn van hetSorghbosch gepresenteerd. Bijna 50 mensen kwamen luisteren en overleggen en al 8 mensen hebben aangegeven dat ze ook mee willen helpen werken.

In het Sorghbos staan honderden flink uit de kluiten gewassen zaailingen die al 25- 30 jaar oud zijn en die eiken, beuken en lindes van 200-300 jaar eruit drukken. Dat doen ze onder de grond met hun wortels , maar de esdorons groeien ook de door de kroon van deze reuzen heen en nemen dan het zonlicht weg. Om honderden van deze bomen weg te halen kun je natuurlijk een hovernier inhuren die ze met groot geweld omzaagd. Maar dat is niet onze aanpak. Maar om ze met spaden uit te stken is ook wat te veel van het goede voor veel mensen. Gelukkig bestaat er een leuke tussenweg: met een bomenlier kun je deze bomen met de hand omtrekken. Om een

keer als groep te oefenen met een bomenlier alvorens er een aan te schaffen hadden we op 19 januari een kandidaat boom in Groenendaal aangewezen gekrgen. Helaas was deze boom niet 25-30 cm diameter maar 70-80 cm en hij was wel 30 m hoog. Omdat we een uitdaging altijd leuk vinden hebben we deze grote jongen toch aangepakt. Het was een moederboom die honderdduizenden zaailingen in de buurt had uitgezaaid. Het kostte ons 3 uur om de boomom te trekken en klein te zagen. Niet slecht vonden we zelf.

Wel hoorden we de dagen erna dat vele Heemstedelingen dachten dat we ook de bomen die door de storm geveld waren die ochtend hadden omgetrokken. Dat beschoueen we als compliment: want we willen en kunnen veel, maar zo′n verwachting is een beetje te veel van het goede.

De afgelopen week (2 febr) waren we weer in Groenendaal, deze keer in een stuk dat tegen honden en de Schotse Hooglanders was afgerasterd. Daar waren ook duizenden esdoorntjes op geschoten, maar niet alleen die maar ook veel andere soorten die anders vertrapt of weggevreten zouden worden: het stikte er van de bramen, linde zaailingen, kamperfoelie, Europese vogelkers,hulst, taxus, lijsterbes en ook een winterbloeiendenprunus. Dat afrasteren heeft dus absoluut zin om het bos gevarieerder te maken. En 1 of 2 dagjes selectief esdoorns en overmaat aan bramen weghalen,dat willen wij dan wel doen.

13 jan 2018Wilgen knotten en Stagiaires

Hoewel het deze winter nog niet erg koud geweest is, is het toch de lekkerste tijd om klussen te doen,waarbij je van binnen uit lekker warm wordt en blijft. Daar hoort bomen zagen en knotten van wilgen zeker bij. Daarom zijn we op de eerste volle werkweek van het jaar in Meermond volop aan de gang gegaan met wilgen knotten. Naast de 150 of zo wilgjes die we zelf geplant hebben zijn er inmiddels een stuk of 50 al flink uit de kluiten gewassen wilgen ook van zware takken ontdaan ind e afgelopen jaren. Vooral de grote grijze wilg groeit zo snel dat daar elk jaar weer takken van ca 3 meter lang op groeien.Die kun je een jaar of 5 laten doorgroeien om mooie (hek) palen van te maken of 10 jaar om brandhoutformaat te produceren. Wij halen ze het er liefst elk jaar af. Dan krijg je een mooie maat takken waarmee je allerlei wilgenbouwsels mee kunt maken. Daar is veel vraag naar bij scholen die bv een groen schoolplein willen inrichten.

Zo verzamelen we de hele winter door een paar duizend takken of slieten. Deze week de eerste 600.

Als je de grijze wilg niet knot wordt hij in 60- 70 jaar zo groot en zwaar dat hij vaak onder zn eigen gewicht in elkaar stort of hij scheurt bij een storm. Maar een wilg die goed geknot wordt, kan wel 200 jaar oud worden .Daarbij wordt deze hol waardoor er allelei planten en dieren er zich in kunnen vestigen.

Naast het wilgen knotten is de braam ook een plant die veel aandacht krijgt.Er zijn op allerlei plekken altijd veel bramen af te knippen en uit te steken.Daar blijf je ook lekker warm bij.

Dat ontdekten ook de 5 MBO stagiaires die zich deze week opeens meldden. Ze komen van heinde en ver om naast de verplichte schoolstof wat praktische vaardigheden op te doen: van de sportvisserij academie in Zwolle en toegepaste biologen uit Almere .

6 jan 2018Eerste week van 2018

De eerste week van het jaar was het na 1 januari meteen alle hens aan dek.

Er werd druk gewerkt aan het bouwen van vleermuizenkasten, insectenhotels en ook het dak van een vandalisme bestendig insectenhotel kwam klaar.

Landschap Noord Holland kwam langs voro samen werking op hetgebied van bijenprojecten. Naast de 30 bijenweides in de rest van Noord Holland konden wij er een stuk of 20 bij boeken: al onze projecten hebben namelijk wel een bloemenweide als hoofdthema of als onderdeel.

Binnen een half uur nadat onze 12 NLdoet projecten on line waren gegaan bij het Oranjefonds hadden we al een opgave van een bedrijf met 40 deelnemers.

Op het Stenenveld in Bornhom begonnen onze inspanningen van de afgelopen 6 -8 weken vruchten af te werpen.We zijn daar bezig op het ergste door bramen overwoekerde deel alle stenen (van 1-100 kg) weg te rollen en de bramenwortels en boompjes die daaronder vrij los komen te ligge, te verwijderen. Het einde van het gewone bramenstuk begon deze week in zicht te komen ( 200 m2). En dan nog een even groot stuk met dauwbramen en riet.

Op Park 2020 zijn we bezig de composthopen van 2 jaar geleen , waar

vorig jaar pompoenen op geteeld zijn en nu uit perfecte tuinaarde bestaan over de teeltvakken te verdelen.Dat moet over loopplanken, want de rest van de tuin is een grote water0 en modderboel. 3 van de 12 vakken zijn nu klaar en opgehoogd voor het teeltseizoen 2018. Binnenkort komt er een vrachtwagen met 40 m3 verse compost voro de rest.

Van een van onze nieuwe groetneafnemers: restaurant Den Burgh kwam ook pretig nieuws: behalve afname van Park 2020 producten willen ze ook om het restaurant een eigen tuin ontwikkelen met ons.

In Heemstede zijn we met 10 mensen een dag bezaig geweest in Groenendaal met bolletjes planten. Na het officiele seizen gaaan wij nl de bollenhandelaren langs voor restpartijen. En dat leverde 15000 stinsenbolletjes op. Ook in het Sorghbsoch zijn ontwikkelingen. Daar hebebnwe geregdld dat we op 25 januari een infomiddag voor bewoners en belangstellenden gaan houden over wat we willen doen en als eerste oproep voor nieuwe deelnemers.

Op het thuisfront is het concept jaarverslag 2017 van MEEergroen voor de bestuursvergadering van volgende eweek gereed gekomen en het kostte een avond om op verzoek van het Haarlems Dagblad een genuanceerd commentaar op de ontwikkellingen in het Wandelbos Hoofddorp te maken.

23 dec 2017De week voor Kerst

Na een weekje sneeuw is het weer erg zacht. Zo zacht dat de hazelaars al bloeien en dat we kunnen werken in onze blouse. Door de gesmolten sneeuwlaag van 15 cm is het wel overal blubbernat. Dus rubber laarzen zijn elke dag nodig in de natuur.

Op Park2020 hebben we de blubber enigszins onder controle doordat we bij het compost rijden op en naar alle tuinvakken planken hebben uitgelegd.

Op het stenenveld in Bornhom, waar we omdat het Pop -Up parkje op hetRaadhuis plein geen werk geeft ind e winter 2x in de week werken, hebben we geen last van de nattigheid. De rotsen en keien( van 1 tot 100 kg) liggen namelijk op een helling op wortel doek. Daar is de uitdaging in de afgelopen weken om een mat van bramen van ca 150 m2 die hun wortels onder de rotsen hebben genesteld, weg te werken.Dan doen we door alle stenen weg te rollen. Dan blijft er een dunne laag compsost en grondn over van verteerde bladeren en zand die wormen en miern over 25 jaar omhoog gebracht hebben.Uit die laag is alles wat ongewenst

is (vrij) makkelijk los te trekken. We gaan op deze ananpak over er omdat 4-5 jaar snoeien geen effect had.Zowel boompjes als bramen groeiden net zo hard weer terug en dan schiet het niet op als je varens en vetplanten wilt introduceren. Nu hebben we betere hoop en daarom zijn deze week ook de eerste kruiwagens aan planten en stekken uitgezet.

Op Meermond vierden we de laatste werkdag van het jaar met 17 mensen. De gemeente Heemstede bracht heel attent een verrassing in de vorm van 2 dozen met appelbeignets. Deze dag hebben we gebruikt om de langste helling van het park die uitziet op de naastgelegen waterzuivering voor 30 % te ontdoen van ook weer bramen, riet en boomopslag. Boompjes zoals zure kers, meidoorn, aalbes en lijsterbes die we een jaar of 3 geleden daar hebben uitgegeplant deden het tussen deze widlernis nog redelijk goed, maar van af dit voro jaar vast beter. We willen o.a. de helling vrij omdat we op termijn het waterzuiveringsterrein bij Meermond willen trekken en dan is een redelijk begaanbare verbindings route geen overbodige luxe.

18 dec 2017Biodiversiteit in bedrijven terreinen

Het is er een paar weken niet van gekomen, omdat het te druk was zo tegen het einde van het jaar. Dus er is nu genoeg te melden:

Vlogs

Zo maak ik sinds oktober met Feline Boot een vlog, die ook op deze site staat bij films onder het kopje vlogs, maar ook rechtstreeksop youtube onder zoekterm st.meergroen . Van de 11 vlogs die we samen gemaakt hebben, zijn er 6 inmiddels daadwerkelijk online. Het valt dus niet altijd mee om alle proces stappen onmiddelijk en foutloos voor elkaar te krijgen.

Nieuwe Column

Naast de column over bijzondere flora en fauna in de Haarlemmermeer, die ik van af mei 2006 wekelijks en sinds 2015 twee wekelijks maak voor de huis aan huiskrant HC, en die ook op deze site onder columns te vinden zijn, is er in oktober in de nieuwe huis aan huis krant Nieuwsblad van de Haarlemmermeer een speciale 14- daagse column over de MEERGroen activiteiten geiniteerd.

Biodiversiteit

Afgelopen weken was biodiversiteit op bedrijven terreinen opeens

een hoty item. Dinsdag 10 december was er een seminar van NLGreenlabel samen met de vlinderstichting en de NEVAB ( koepelorganisatie van vastgoed bedrijven) waar 60 deelnemers zich lieten informeren over wat er op Park 2020 op dat terrein speelt. MEERGroen speelde daar een rol in als deelnemer en beheerder van de voedseltuin met aanpalende biodiversitieits zaken.

Vrijdag 15 december culmineerde een prijsvraag over biodivesitieit in bedrijven terreinen die de provincei Noord-Holland had uitgeschreven.Samen met Van der Tol Hoverniers en de 2 afnemers van onze voedseltuinproducten Parkcafe Groen en restaurant Den Burgh hadden wij ons Park 2020 concept daar ook voor ingeschreven, met als doel mede via de province meer mogelijkheden te krijgen om naast het basale wied- en oogstwerk ook wat meer aan de weg te timmeren richting de kantoorwerkers en ander bedrijventereinen. Over dat element werd helaas door de jury heen gelezen.We krgen een eervolle vermelding omdat we alles wat de provincie ambieerde in feite gerealiseerd is op Park 2020, maar de mogelijkeheid om door te bouwen (voor €30.000 per prijswinnaar) ging naar 3 probeersels, die nog ver waren van een demonstratie/inspiratie fase.

18 nov 2017Projectenschouw

De weken vliegen altijd voorbij, omdat we elk dagdeel wel aan een ander project werken.Lang niet alles wat we doen kan hier dan ook besproken worden. En vaak is het natuurlijk minder nieuwswaardig om dat de werkzaamheden veelal tot eenstuk of 10- 20 soorten activiteiten beperkt zjn De voldoening zit hem dan ook meestal vooral in het fweit dat er weer een stuk terrein lekker opgeknapt is. Of dat nu bosplantsoen of akker of weide is. Deze week sprongen er 2 zaken uit:

Meermond

In Speelbos Meermond in Heemstede werken we om de 2 weken. Deze week was de bloemenweide eindelijk los gefreesd zodat we het zelf gewonnen zaad van klaprozen konden uitzaaien. Klaprozen zaad is niets anders dan maanzaad dat ook op maanzaadbolletjes gaat. Maar hoe strooi je 8 kilo maanzaad (ca 1.6 miljard korreltjes) gelijkmatig verdeeld over een kwart hectare (65 x 25 m). Daar gebruiken we een truc voor door dat zaad in 60 emmers te mengen met heel veel zand. Dan zetten we die emmers elk op de hoek van een vak van 5 x 10 meter. Dan wordt het ook voor onervaren

vrijwilligers of kinderen veel makkelijker om alles gelijkmatig uit te strooien. Als het fout gaat door iemand die een emmer omkiept is er maar 1 vak verprutst. Wel moet je het zaad daarna voor de vogels nog lichtjes onder harken, want anders eten die alle zaadjes op. Met 5 mensen was deze klus klaar in 1.5 uur! Nu maar wachten op het voorjaar.

Projectenschouw

Deze week waren we met de gemeente Haarlemmermeer op stap om 4 nieuwe projecten voor burgerparticipatie in het groen aan te gaan in Houtwijkerveld, het Stenenveld bij de brandweer, de Jansonius natuur strook voor Hospice Bardo en de bloemen- en orchideeënweides in de Ijtocht zone in Floriande en Overbos. het bleek dat vergaderen niet leidt tot wederszijds inziocht over wat en hoe e.e.a aangepakt kan enmoet qworden.En dan is een schouw om met elkaar te kijken hoe dwe terreinen er bijliggen en wat er moet gebeuren heel verhelderend. We hopen dat die beheercontracten snel gaan starten en dat zich veel nieuwe mensen melden om de terreinen ecologisch en recreatief mooi in te richten en te beheren.