bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Biodiversiteit en beheer, 19 mei 2018

 

Het zal niemand ontgaan zijn: de berichtgeving over de dramatische achteruitgang van insecten in Europa en ook in Nederland. Stichting MEERGroen vergadert daar niet over, maar doet er wat aan met gericht ecologisch beheer. Het geheim daarbij is heel simpel: niet spuiten en veel inheemse bloemen jaarrond verzorgen en nestgelegenheid (bv insectenhotels) creëren. En dat werkt. Op dit moment staat een van de mooiste voorbeelden daarvan in speelbos Meermond (de oude vuilnisbelt achter de milieustraat) in volle bloei. Met een beetje ecologisch stuurwerk heeft MEERGroen in samenwerking met de gemeente van 1 bloemenweide 5 verschillende bloemenweide types gecreëerd:

- Een veld gedomineerd door wilde klaprozen en korenbloemen

- een veld met margrieten en koekoeksbloemen;

- een veld gedomineerd door slaapbol (maanzaadproducent);

- een veld met pastinaak(gele schermbloemige), margriet en 3 soorten koekoeksbloem en

- een vak met wikke en vlinderbloemigen. En natuurlijk nog tal van andere soorten er tussen.

Ook elders in het moeras en aan de bosranden is er uitbundige bloei tot stand gekomen en op al die bloemen en insecten komen weer talloze vogelsoorten

en roofvogels af.

Geïnteresseerden (met name mensen en instellingen die zelf ook meer aan het verhogen van biodiversiteit willen bijdragen) laten we graag zien hoe dat met minimale middelen optimaal bereikt kan worden en hoe inspirerend dat eruit ziet.

Daarom geven we vrijdag 25 mei tussen 10 en half 1 graag uitleg een belangstellenden. Het volstaat om dan langs te komen, terwijl we er aan het werk zijn. Mensen die op die tijd niet kunnen een afspraak maken op een ander moment

De basisprincipes voor maximale bloei zijn vrij simpel:

- Op elke grondsoort is bloei mogelijk’;

- De keuze is tussen akkerkruiden (bv klaproos en koolzaad) en weidekruiden ( bv margriet en klavers): bij beide wordt de grond los gefreesd voor inzaai rond half september. Weiden worden na het eerst jaar alleen gemaaid (en afgevoerd) . Akkerkruiden (uitbundiger bloei) worden elk jaar in september gefreesd zodat eigen zaad weer tot bloei kan komen( en meerjarige grassen terug gedrongen w orden.

- Beide bloementypes krijgen de gelegenheid om zaad te zetten tot ca eind augustus.

- Gedurende het seizoen worden minder gewenste soorten zoals distels en zuring teruggedrongen

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

12 mei 2018Ecologisch of economisch beheer

De afgelopen 14 dagen ging het voorjaar in overdrive. Elke 5 graden temperatuur stijging geeft een verdubbeling van de groei bij planten. 15 graden temperatuur stijging geeft daarmee geen 3x hogere groei , maar 2x2x2= 8x. Daardoor zijn we half mei voor veel soorten al bij de situatie van half juni beland. Dat geeft veel werk in (groente)tuinen en natuurterreinen. Zo is het POP-UP-parkje op het Raadhuisplein al weer in volle bloei en de boomweggeefstruikjes van vorig jaar lopen mooi uit. De 30.000 bolletjes die we in september in het centrum Hoofddorp hebben geplant waren door het warme weer vrij snel uitgebloeid, maar met dit weer groeien deze verwilderingsbollen ook heel goed en daardoor staan er volgend jaar wel 2-4 x zo veel! En hopelijk

worden ze voldoende met rust gelaten zodat ook die uitbreiding exponentieel door zet (dus over 5 jaar staan er geen 30.000 bolletjes van 6 soorten meer, maar 32 keer zoveel oftewel 1 miljoen) Dat is onze manier van meewerken met de krachten van de natuur. Laten we hopen dat het reguliere beheer daar ook zicht op krijgt

Helaas is er nog steeds geen akkoord met de gemeente over het beheer van het groen in Houtwijkerveld, Jansoniushof, stenenveld bij de brandweer en de bloemenweides langs de Ijtocht. Daardoor zal er na 2 jaar economisch beheer wel weinig meer bloeien dit jaar. In Heemstede doen ze dat beter. In Groenendaal, Meermond en verschillende kleinere projecten staat het vol met bloeiende resultaten van ons ecologisch beheer .

28 apr 2018Einde aan de winterslaap

Einde aan de winterslaap

In het voorjaar begint het overal te bruisen van de activiteit. Per week komen er 40-50 plantensoorten in bloei. Veel organisaties worden wakker uit hun winterslaap en willen nu met projecten beginnen. Dat opstarten doen we liever tussen oktober en april als de natuur in rust is. Van nu tm oktober is het rennen en vliegen om alle ‘ongewenste′ soorten in toom te houden en gewenste soorten te laten floreren. Toch hebben we de groente-,bloemen- en kruidentuin (met windsingel van 50 soorten struiken) van restaurant Den Burgh inmiddels af en is de overbuurman geïnteresseerd geraakt om ook zo’n tuin aan te leggen en zijn we met Jeugdland Hoofddorp aangehaakt om van het terrein van 2 ha de speel- en genietpotentie te verhogen . Al of niet ihkv bijendagen leggen we bloemenweides aan, zoals met een school in Heemstede en de insectenhotels die we gedurende de winter gemaakt

hebben beginnen de deur uit te vliegen.

Besef van Groen?

De houding t.o.v. natuur in de loop van de tijd dramatisch veranderd. We staan er zo met de rug naar toe dat we niet meer zien wat we kapot maken. Er is zelfs vaak geen besef meer van dat groen iets anders is dan een picknickgazon of kunstgras. Een treffend voorbeeld daarvan was deze week bij de koningsdag, waar de vrijmarkt op het raadhuisplein rond ons Pop-op parkje parkje gehouden werd. Leuk was te zien dat het parkje om armt werd sdoor voro al veel spelende kidneren. Maar, ouders legden hun zeil met plastic hebbedingetjes plompverloren op onze prachtig bloeiende bollen en anemonen die wij in boomspiegels om het parkje hadden aan gebracht en spelende kinderen hadden het grootste plezier in het dwars door bloemenperken lopen en gedachtenloos fruit- en bessen struikjes afbrekend. Beide groepen reageerden verdwaasd op mijn vraag of ze zagen waar ze zaten of in speelden. Het besef dat ze iets vernielden was totaal afwezig. Fijn dat ze het naar hun zin hadden, enpijnlijk dat dat op deze manier moest.

14 apr 2018Brede steun in Heemstede

Het Voorjaar

Afgelopen 14 dagen is de lente eindelijk losgebarsten. De boeren zwaluw, zwart kop, tjiftjaf en fitis zijn allemaal terug uit het zuiden en laten zich horen , en steen-, akker-, tuin- en aardhommels, dagpauwoog, kleine vos, citroenvlinder en veel andere insecten laten zich weer zien. Bij MEERgroen laten we het winter werk voor wat het is en begint de buffeltijd om tuinen in te zaaien, en ongewenste planten in toom te houden. Maar het is tegelijkertijd een prachtige tijd waarin er elke dag nieuwe soorten zich melden en we met een blijde verwachting het bed uitspringen. Kom maar en keer langs op een van onze projecten om dat gevoel een keer te ervaren.

Heemstede

In het Sorghbosch in Heemstede hebben we de oudere bewoners blij gemaakt en ook bij hun buitenruimte betrokken, door

ze 25 nestkasten te laten adopteren. Op die dag kwamen ook wethouder Hooij op bezoek en een delegatoe van de Heemsteeedse Bewoners Belangen( HBB). Hetlijkt in Heemstede de kant op te gaan op de manier waarop ′we er samen iets moois′van willen maken. Zowel de Heemsteedse politiek als de ambtenaren beginnen de waarde ervan te zien zoals we werken er groeit brede steun om dat samen verder uit te werken. Voortdurend zijn er kleinere en grotere projeceten en met de gemeente werkenwe aan een raamcontract waarmee we de lokale Meergroen organisatie zo kunnen verstevigen dat de zich aandiendende mogelijkheden benut kunnen worden.

verder

De tuin bij Restaurant Den Burgh is net op tijd af om te zaaien en in Haarlem dienen zich deze week ook 2 of 3 nieuwe projecten aan. Ook zijn de laatste 4000 boompjes van de 15000 exemplaren vand e boomweggeefactie geplant in Jeugdland Hoofddorp en Houtwijkerveld.

31 mrt 2018Donatie van €15000

anoniemr donatie:

De klapper van deze week was dat we als MEERgroen een anonieme donatie kregen van maar liefst €15.000,-. En dit was zelfs het 3e jaar dat dat gebeurde. Dat kunnen we al organisatie goed gebruiken, want voor slechts 7 van de 28 projecten die wij belangrijk vinden, ontvangen we een vergoeding. Groen , natuur en vrijwilligerswerk zijn nog teveel ondergeschoven kindjes en worden meer als kostenpost dan als waarde gezien.

Het voro jaar is altijd druk

Het voorjaar is ook een dynamische tijd. Nldoet met meer dan 120 deelnemers is nog maar net achter de rug of de boomweggeefacties startten. Inmiddels zijn er 2000 boompjes in de Haarlemmermeer en 2000 in Heemstede aan particulieren uitgedeeld en beginnen er verschillende grote plantprojecten: Windsingel tuin Den Burgh, Houtwijkerveld, Meermond en Groene Schoolpleinen. Ook komen de eerste fijnstofvangende plantengordels langs wegen op gang, zoals langs de Cruquiusweg in Heemstede. In allerlei tuinprojecten wordt

de laatste hand gelegd aan het klaar maken van de grond om te gaan zaaien.

Insectenhotels

Niet alleen planten komen tot leven, maar ook insecten. Iedereen weet inmiddels wel dat insecten het erg zwaar hebben in onze samenleving: Bloeiende kruiden en bomen aanleggen, het achterwege laten van spuiten, maar ook het plaatsen van insectenhotels, waar insecten veilig groot kunnen worden, zijn manieren om deze neergang een halt toe te roepen. Naast de grote en kleine insectenhotels die we elke winter bouwen, hebben we voor belangstellenden samen met Gamma een Groene Zaterdag gehouden, waarbij het zelf vullen van insectenhotels de hoofdactiviteit vormde, naast het uitdelen van boompjes en bijenzaadmengsels. Er zijn nog veel meer insectenhotels beschikbaar. Deze zijn met name bedoeld voor scholen en andere instellingen om de waarde van bijen onder de aandacht te brengen en dat de meeste bijen en wespen niet steken: je kunt met je neus boven op metselbijen, behangersbijen, zijdebijen, tronkenbijen, wolbijen, goudwespen en sluipwespen staan en je kunt ze zonder risico over je hand laten lopen!

24 mrt 2018begin van het voorjaar

Het begin van het voorjaar is een dynamische tijd. Nldoet met meer dan 120 deelnemers is nog maar net achter de rug of de boomweggeefacties starten. Inmiddels zijn er 2000 boompjes in de Haarlemmermeer en 2000 in Heemstede aan particulieren uitgedeeld en beginnen er verschillende grote plantprojecten: Windsingel tuin Den Burgh, Houtwijkerveld, Meermond en Groene Schoolpleinen. Ook komen de eerste fijnstofvangende zones langs wegen op gang, zoals langs de Cruquius weg in Heemstede. In allerlei tuinprojecten wordt de laatste hand gelegd aan het klaar maken van de grond om te gaan zaaien.

Niet alleen planten komen tot leven, maar ook de insecten wereld. Iedereen weet inmiddels wel dat insecten het om allerlei redenen erg zwaar hebben in onze samenleving. Het ruimte maken van bloeiende kruiden en bomen, het achterwege laten van spuiten, maar ook het plaatsen van insectenhotels,

waar insecten hun kroost veilig groot kunnen laten worden, zijn manieren om de neergang een halt toe te roepen.. Naast het feit dat we de hele winter doorbouwen aan grote en kleine insectenhotels (en nestkasten) hebben we voor belangstellenden samen met Gamma een Groene Zaterdag gehouden, waarbij het zelf vullen van een insectenhotel het hoofdbestanddeel vormde, naast het uitdelen van boompjes en bijenzaadmengsels. Er zijn nog veel meer insectenhotels beschikbaar uit voorraad. Deze zijn met name bedoeld voor scholen en andere instellingen om de waarde van bijen en het feit dat de meeste soorten bijen en wespen niet steken en onschuldig en fascinerend zijn onder de aandacht te brengen: je kunt met je neus boven op metselbijen, behangersbijen, zijdebijen, tronkenbijen, wolbijen, goudwespen en sluipwespen staan en je kunt ze zonder risico over je hand laten lopen! Dat is voor de meeste mensen een ongekende ervaring.

17 feb 2018Vandalisme in Park 2020

Deze week was natuurlijk vooral de week van de verbazing en teleurstelling dat een paar onverlaten 21 ruiten van onze kas op Park 2020 kapot hadden geschoten met een luchtbuks of pistool. ZO kunne we nog niet zaaien in de kas. En dat 3 dagen nadat de 15 ruiten die door de storm van 18 januari eruit geblazen waren ( omdat iemand de deur niet achter zich had dicht gedaan). Maar zo’n negatief voorval kun je toch positief gebruiken om aandacht te vragen voor alle leuke dingen die we doen. Daar kwam in de pers en op RTV Noord-Holland ruim aandacht voor. We hopen dat we met die aandacht ook de daders te kunnen opsporen. Als dat lukt laten we ze een week of een maand meewerken met ons zodat ze leren hoe je je energie ook positief kunt gebruiken.

Ook in Aalsmeer waren positieve ontwikkelingem. Daar zijn we onderdeel van een collectief waar ook boeren, het waterschap, de provincie en de gemeente inzitten om een groenlint met ook een flinke oppervlakte klimaat bos aan te legen. Daar brengen we natuurlijk

onze weggeefboompjes in en het beheer.

We werkten ook in Landgoed Groenendaal deze week. Daar waren een paar stevige bankjes die uit boomstammen waren gezaagd in het bos wegge’gooid’. Wij hebben we met de nodige moeite weer een mooi plekje in de zon gegeven. De rest van de dag hebben we weer esdoorntjes op geruimd. Helaas was er op dit stuk landgoed een andere groep vrijwilligers bezig gewest, die dachten dat ze door het afzagen van boompjes dit probleem kunt oplossen. Zij hebben er een struikel bos van gemaakt voor anderen zoals wij omdat er nog overal stronken van 20- 50 cm hoog zijn blijven staan. En die stronken lopen in 3-5 jaar weer uit van 1 naar 4- 10 boompjes. Dat helpt dus niets. Wij hebben de boswachters geholpen om dat werk te corrigeren door minstens 2000 van diestronken met wortel en al uit te steken. Dat is flink wat extra en ook dubbel werk. Want aan boompjes van 20- 50 cm hoog heb je geen houvast en geen hefboomwerking. In feite heeft die andere groep het esdoorn probleem alleen maar groter gemaakt. Maar het was zulk lekker weer dat we het zonder morren gedaan hebben

10 feb 2018Stage ontwikkelingen

Elke week gebeurt er van alles. Deze week was geen uitzondering

Een opleiding Urban Green Developers wil nav een oriënterend bezoek structureel stagiaires plaatsen. Een andere op leiidng trok juist z′n stagiaires terug omdat we geen laboratorium hadden en de studenten elk uur iets anders wilden doen net als in de schoolbanken en ook verschillende persoonlijke problemen hadden.

In Park 2020 hebben we een viervoetige vrijwilliger, genaamd Bilbo, aangenomen

om muizen die te enthousiast mee-eten van onze groenten, ‘biologisch’ te demotiveren.

En het TV programma ‘Wij Nederland’ nam een uitzending over fijnstofvangend klimaatbos op, dat we aan het aanplanten waren.

Een trip naar de Betuwe leverde 1000 kilo bamboe op voor een jaar lang insectenhotels bouwen en een trip naar Apeldoorn een ladder van 12 m, die we nodig hebben om 600 grote esdoorns om te trekken met een bomenlier in het Sorghbosch als we daar aan de gang gaan.

4 feb 2018Storm en naweeen

De storm van 18 januari met 1 vlaag van een kracht van Beaufort 12 hakte er flink in: 15 ruiten van de kas op Park 2020 werden er uitgeblazen omdat een gemakzuchtige passant de deur niet goed achter zich had gesloten. Ook gingen er overal veel bomen om. In Groenendaal zaten er een 8-tal monumentale bomen tussen. Toevallig hadden wij ook de dag erna een experiment gepland dat te maken heeft met het in beheer nemen van het Sorghbosch.

Op 25 januari hebben we ns als MEERGroen bij de bewoners van de 3 woonvoorzieningen die eigenaar zijn van hetSorghbosch gepresenteerd. Bijna 50 mensen kwamen luisteren en overleggen en al 8 mensen hebben aangegeven dat ze ook mee willen helpen werken.

In het Sorghbos staan honderden flink uit de kluiten gewassen zaailingen die al 25- 30 jaar oud zijn en die eiken, beuken en lindes van 200-300 jaar eruit drukken. Dat doen ze onder de grond met hun wortels , maar de esdorons groeien ook de door de kroon van deze reuzen heen en nemen dan het zonlicht weg. Om honderden van deze bomen weg te halen kun je natuurlijk een hovernier inhuren die ze met groot geweld omzaagd. Maar dat is niet onze aanpak. Maar om ze met spaden uit te stken is ook wat te veel van het goede voor veel mensen. Gelukkig bestaat er een leuke tussenweg: met een bomenlier kun je deze bomen met de hand omtrekken. Om een

keer als groep te oefenen met een bomenlier alvorens er een aan te schaffen hadden we op 19 januari een kandidaat boom in Groenendaal aangewezen gekrgen. Helaas was deze boom niet 25-30 cm diameter maar 70-80 cm en hij was wel 30 m hoog. Omdat we een uitdaging altijd leuk vinden hebben we deze grote jongen toch aangepakt. Het was een moederboom die honderdduizenden zaailingen in de buurt had uitgezaaid. Het kostte ons 3 uur om de boomom te trekken en klein te zagen. Niet slecht vonden we zelf.

Wel hoorden we de dagen erna dat vele Heemstedelingen dachten dat we ook de bomen die door de storm geveld waren die ochtend hadden omgetrokken. Dat beschoueen we als compliment: want we willen en kunnen veel, maar zo′n verwachting is een beetje te veel van het goede.

De afgelopen week (2 febr) waren we weer in Groenendaal, deze keer in een stuk dat tegen honden en de Schotse Hooglanders was afgerasterd. Daar waren ook duizenden esdoorntjes op geschoten, maar niet alleen die maar ook veel andere soorten die anders vertrapt of weggevreten zouden worden: het stikte er van de bramen, linde zaailingen, kamperfoelie, Europese vogelkers,hulst, taxus, lijsterbes en ook een winterbloeiendenprunus. Dat afrasteren heeft dus absoluut zin om het bos gevarieerder te maken. En 1 of 2 dagjes selectief esdoorns en overmaat aan bramen weghalen,dat willen wij dan wel doen.

13 jan 2018Wilgen knotten en Stagiaires

Hoewel het deze winter nog niet erg koud geweest is, is het toch de lekkerste tijd om klussen te doen,waarbij je van binnen uit lekker warm wordt en blijft. Daar hoort bomen zagen en knotten van wilgen zeker bij. Daarom zijn we op de eerste volle werkweek van het jaar in Meermond volop aan de gang gegaan met wilgen knotten. Naast de 150 of zo wilgjes die we zelf geplant hebben zijn er inmiddels een stuk of 50 al flink uit de kluiten gewassen wilgen ook van zware takken ontdaan ind e afgelopen jaren. Vooral de grote grijze wilg groeit zo snel dat daar elk jaar weer takken van ca 3 meter lang op groeien.Die kun je een jaar of 5 laten doorgroeien om mooie (hek) palen van te maken of 10 jaar om brandhoutformaat te produceren. Wij halen ze het er liefst elk jaar af. Dan krijg je een mooie maat takken waarmee je allerlei wilgenbouwsels mee kunt maken. Daar is veel vraag naar bij scholen die bv een groen schoolplein willen inrichten.

Zo verzamelen we de hele winter door een paar duizend takken of slieten. Deze week de eerste 600.

Als je de grijze wilg niet knot wordt hij in 60- 70 jaar zo groot en zwaar dat hij vaak onder zn eigen gewicht in elkaar stort of hij scheurt bij een storm. Maar een wilg die goed geknot wordt, kan wel 200 jaar oud worden .Daarbij wordt deze hol waardoor er allelei planten en dieren er zich in kunnen vestigen.

Naast het wilgen knotten is de braam ook een plant die veel aandacht krijgt.Er zijn op allerlei plekken altijd veel bramen af te knippen en uit te steken.Daar blijf je ook lekker warm bij.

Dat ontdekten ook de 5 MBO stagiaires die zich deze week opeens meldden. Ze komen van heinde en ver om naast de verplichte schoolstof wat praktische vaardigheden op te doen: van de sportvisserij academie in Zwolle en toegepaste biologen uit Almere .

6 jan 2018Eerste week van 2018

De eerste week van het jaar was het na 1 januari meteen alle hens aan dek.

Er werd druk gewerkt aan het bouwen van vleermuizenkasten, insectenhotels en ook het dak van een vandalisme bestendig insectenhotel kwam klaar.

Landschap Noord Holland kwam langs voro samen werking op hetgebied van bijenprojecten. Naast de 30 bijenweides in de rest van Noord Holland konden wij er een stuk of 20 bij boeken: al onze projecten hebben namelijk wel een bloemenweide als hoofdthema of als onderdeel.

Binnen een half uur nadat onze 12 NLdoet projecten on line waren gegaan bij het Oranjefonds hadden we al een opgave van een bedrijf met 40 deelnemers.

Op het Stenenveld in Bornhom begonnen onze inspanningen van de afgelopen 6 -8 weken vruchten af te werpen.We zijn daar bezig op het ergste door bramen overwoekerde deel alle stenen (van 1-100 kg) weg te rollen en de bramenwortels en boompjes die daaronder vrij los komen te ligge, te verwijderen. Het einde van het gewone bramenstuk begon deze week in zicht te komen ( 200 m2). En dan nog een even groot stuk met dauwbramen en riet.

Op Park 2020 zijn we bezig de composthopen van 2 jaar geleen , waar

vorig jaar pompoenen op geteeld zijn en nu uit perfecte tuinaarde bestaan over de teeltvakken te verdelen.Dat moet over loopplanken, want de rest van de tuin is een grote water0 en modderboel. 3 van de 12 vakken zijn nu klaar en opgehoogd voor het teeltseizoen 2018. Binnenkort komt er een vrachtwagen met 40 m3 verse compost voro de rest.

Van een van onze nieuwe groetneafnemers: restaurant Den Burgh kwam ook pretig nieuws: behalve afname van Park 2020 producten willen ze ook om het restaurant een eigen tuin ontwikkelen met ons.

In Heemstede zijn we met 10 mensen een dag bezaig geweest in Groenendaal met bolletjes planten. Na het officiele seizen gaaan wij nl de bollenhandelaren langs voor restpartijen. En dat leverde 15000 stinsenbolletjes op. Ook in het Sorghbsoch zijn ontwikkelingen. Daar hebebnwe geregdld dat we op 25 januari een infomiddag voor bewoners en belangstellenden gaan houden over wat we willen doen en als eerste oproep voor nieuwe deelnemers.

Op het thuisfront is het concept jaarverslag 2017 van MEEergroen voor de bestuursvergadering van volgende eweek gereed gekomen en het kostte een avond om op verzoek van het Haarlems Dagblad een genuanceerd commentaar op de ontwikkellingen in het Wandelbos Hoofddorp te maken.